Internationella mansdagen – ­ en viktig dag värd att fira

Debatt

På söndag, den 19 november, är det internationella mansdagen, en dag som är viktig att uppmärksamma. Internationella mansdagen har firats årligen sedan 1999 och är en av Förenta nationernas internationella dagar. Tanken med dagen är att fokusera på pojkars och mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättra relationer mellan könen och främja jämställdhet samt att lyfta fram positiva manliga förebilder.

Arbetet mot kränkningar gentemot kvinnor har fått ny kraft i och med #metoo rörelsen, vilket är mycket positivt, men samtidigt är det viktigt att betona att ska vi komma tillrätta med problemet så får vi inte se alla män som presumtiva kränkare utan vi måste lägga kraft på att fokusera på goda manliga förebilder. För de flesta av oss är det en självklarhet att arbeta för ökad jämställdhet mellan könen och vi firar internationella kvinnodagen, den 8 mars, en dag som uppmärksammar bristande jämställdhet och kvinnors situation över hela världen.

Kvinnor har generellt sett sämre förutsättningar sett ur såväl ekonomiskt, socialt som kulturellt perspektiv. Även om män oftare än kvinnor blir utsatta för misshandel så är kvinnor oftare utsatta för våld i nära relationer och gärningsmannen är vanligtvis en man. Som exempel anmäldes i Lerums kommun under 2016, 61 fall av misshandel mot kvinna över 15 år. I 51 fall av dessa var gärningsmannen bekant med offret. Motsvarande siffra för män över 15 år var 66 anmälda brott där gärningsmannen var bekant med offret i 38 av fallen. Det ger en viss indikation på hur situationen ser ut här även om vi inte vet hur stort mörkertalet är.

Det finns hos alltför många män en benägenhet att ha en jargong och ett förhållningssätt mot kvinnor som inte är okej, så manliga förebilder behövs mer än någonsin idag. Fäder behöver bli bättre på att tala med sina söner om vikten av ett respektfullt beteende i umgänget med flickor. På samma sätt behöver fritidsledare, lärare med flera lyfta denna fråga oftare och även tydligt reagera när de ser kränkningar. Det handlar om att ändra värderingar och beteenden. Om vi alla hjälps åt att föra fram och även själva vara goda före­bilder och säga ifrån när vi ser att kränkningar sker, då har vi kommit långt. Internationella mansdagen är en del i denna process så låt oss uppmärksamma den 19 november.

Svante Karlsson (M)
ledamot i kommunfullmäktige

Anna-Lena Holberg (M)
vice ordförande i Moderatkvinnorna, Lerum

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher