Planerar bygga ut VA-ledningar

BJÖRBOHOLM

Som ett led i arbetet för att fler ska få acceptabelt och hållbart vatten och avloppslösningar i Björboholm har kommunstyrelsen bestämt att bygga ut de kommunala VA-ledningarna, etapp två. Efter utbyggnaden kommer 75 fastigheter att kunna anslutas till kommunalt vatten och spillvatten.

veckansluncher