Byggtvisten leder till moderat time out

Nyheter

Jill Linansky, moderat i kommunledningen, tar time out från sina politiska uppdrag som en följd av fuskbygget i Stålebo. Hon är den kritiserade byggarens ex-fru och har arbetat i byggfirman.

– Jag har inte med konkursen att göra, men jag känner mig utsatt, säger hon och fortsätter:
– Mitt parti och mina partikamrater har också blivit utsatta. Jag vill inte att det ska drabba dem.

Jill Linansky sitter i kommunfullmäktige sedan 1999. Hon är sedan 2003 också ledamot av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Inför förra valet var hon nummer två på moderaternas lista efter Henrik Ripa.

Nu funderar hon allvarligt på att inte ställa upp i provvalet inför nästa års val, eftersom hon varit engagerad i byggfirman.
– Det är ett svårt beslut. Men jag träder hellre tillbaka än skadar partiet, säger hon.
Men redan nu tar hon alltså time out på obestämd tid från sina förtroendeuppdrag.

Hon var suppleant i styrelsen för Bertil Linanskys aktiebolag B Bygg och Bleck från 1988 till i augusti i år, då hon blev avregistrerad från uppdraget. Hon har däremot inte varit delägare i firman. Hon har varit anställd i företaget i nio år för att sköta fakturering och bokföring, en anställning som upphörde i och med konkursen.

– Men det är Bertil som har haft kontakten med kunderna, säger hon.

Att hon var med vid slutbesiktningen hos Anna och Robert Lindström i Stålebo förklarar Jill Linansky med att Bertil hade varit svårt sjuk och behövde moraliskt stöd. Hon har också skrivit brev till Lindströms advokat, ett brev som motparten upplevde som hotfullt. Men det var på Bertils uppdrag, hävdar hon.

Det senaste året har Jill och Bertil Linansky tagit ut skilsmässa och hon har startat ett eget företag.

Den moderata fullmäktigegruppen har ännu inte hunnit diskutera Jill Linanskys situation.
– Jill har beskrivit sin roll i det här. Självklart ska vi diskutera det, säger kommunalrådet Henrik Ripa (m).

LT talade med honom i tisdags, dagen innan Jill Linansky bestämde sig för att ta time out. Ripa vill inte ta ställning till själva tvisten, men ser ingen anledning att ifrågasätta Jills beskrivning.

Men Henrik Ripa säger också att det är höga krav på hur politiker agerar, även privat.
– Ja, eftersom vi är förtroendevalda. Det handlar om att människor har förtroende för en.

Jill Linanskys ersättare i kommunstyrelsen är byggnadsnämndens ordförande Finn Söderpalm.
Stefan Samuelsson
stefan.samuelsson@lerumstidning.com

Läs också:
Anklagad byggare försvarar sig

veckansluncher