Med namnlistor och demonstrationer tänker det här gänget slåss för att de ska få behålla Rydsbergs fritidsgård. Foto: Christina Lundin.

De slår vakt om sin fritidsgård

Stenkullen

Rör inte vår fritidsgård!
Ungdomarna som träffas på Rydsbergsgården varje dag tänker göra allt för att värna sin givna mötesplats. 800 namn har de samlat in på sina protestlistor under bara några dagar. En demonstration ingår också i planerna.

Våren 2004 diskuterades nedskärningar på kommunens fritidsgårdar.
7.000 namn samlades då in i protest mot planerna och ungdomarna ordnade en stor manifestation på Bagges torg.

– Den gången hjälpte det. Det hoppas vi att det gör den här gången också, säger Nadine.
Då var samtliga partier överens om fritidsgårdarnas betydelse i samhället och hur viktiga de var att värna. Nu kommer sparförslaget från partierna i den borgerliga majoriteten.

Att minska driften genom att utveckla verksamheten i samarbetet med föreningslivet, lyder uppdraget i den budget som klubbades igenom av majoriteten i juni i år.
Men hur besparingarna – eller utvecklingen – ska ske vet ingen idag.

Uppdraget har gått till nye kultur- och fritidschefen Per-Erik Tolonen i den nya lärandeförvaltningen.
Han bekräftar att han just nu håller på att utreda konsekvenserna av neddragningen på 1,4 miljoner av en budget på totalt 6,7 miljoner för driften av fritidsgårdarna.

– Den utredningen med konsekvensbeskrivningar ska presenteras för politikerna i barn- och ungdomsnämnden den x november, säger han.
Nämndens politiker tar egentligen ställning till verksamheternas detaljbudget redan i kväll. Där slås dock bara fast att kostnaden för driften av fritidsgårdarna ska minskas med 1,4 miljoner.
– För oss innebär det att vi fått en minskad ram med 400.000 kronor. Det motsvarar ungefär en minskning av vårt öppethållande med en tredjedel, säger Claes Kjellberg på Kreativ Fritid.

Kreativ Fritid är ett personalkooperativ som driver fritidsgården på Rydsberg, på Stenkulan och på Blå gården, samt fritidsklubbar på alla 0-5:skolor i området Lerum-Stenkullen.
– Vårt avtal med kommunen går ut den siste december i år. På måndag ska vi lämna in ett nytt anbud. Där finns inte Blå gården med, men däremot en ny fritidsgård i Torpskolan, konstaterar Claes Kjellberg.

Han påpekar att allt känns mycket osäkert både för personalen och för ungdomarna på gården.
För att ytterligare späda på det osäkra läget tittar nu kommunen på att bygga om en del av Rydsbergsgården till dagis eller förskola.
– Kreativ Fritid ansvarar för driften av fritidsgårdarna i lokaler som är kommunen anvisar. Kommunens ambition har varit att fritidsgårdarna ska vara integrerade med 6-9:skolorna, förklarar Rutger Fridholm, planeringsledare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Han bekräftar att förvaltningen tittar på möjligheten att bygga om en del av gården till två dagisavdelningar.
– Men teaterlokalen och replokalerna i källaren berörs inte av detta, säger han.
Han påpekar att detta skulle innebära minskade hyreskostnader för fritidsgårdsverksamheten, pengar som i stället skulle kunna läggas på driften.

Han påpekar också att en viktig del i omflyttningsplanerna är att man i så fall äntligen skulle bygga om källarlokalerna på Torpskolan för att där inrätta en större fritidsgård.
Den nya fritidsgården på Rydsbergsskolan skulle i så fall inrymmas i elevcafeét, med viss verksamhet på den gamla gården.

Alla inblandade medger att det just nu är lite rörigt i pusslet kring fritidsgårdarna. Och att det inte kommer att klarna förrän om en någon månad.
Men Rutger Fridholm är optimistisk och tror att om politikerna bestämmer sig för att flytta Rydsbergsgården, öppna en ny förskola där och öppna en ny fritidsgård på Torpskolan, så skulle detta kunna ske redan i början av nästa år.

– Behovet av förskoleplatser i det här området är stort. Behovet av en fritidsgård i centrala Lerum har också länge varit känt, säger han.
Kultur- och fritidschef Per-Erik Tolonen lovar att det blir någon form av beslut innan årsskiftet.
– Men vi kommer också ta en konsult till hjälp som ska se över hela verksamheten mer långsiktigt, säger han.

När det gäller politikernas direktiv att utveckla verksamheten genom att samarbeta med föreningslivet, så tror Per-Erik Tolonen att detta är något som måste ske lokalt ute i de olika kommundelarna.
Ungdomarna vet inte vad de ska tro. Men de är övertygade om hur mycket fritidsgården betyder för dem och att de tänker slåss för att de ska ha möjlighet att träffa sina kompisar där lika ofta som nu.
– Gården betyder jättemycket. Jag är där varje dag. Där finns mycket att göra och bra vuxna att prata med, säger Lisa.