Mindre miljöbrott läggs ner

Nyheter

Ett systemfel.
Så beskriver Jan Mathisson (fp), miljönämndens ordförande i Lerum, att kommunen tvingas anmäla mindre miljöbrott, men att åklagarna nästan aldrig har tid att utreda de misstänkta brotten.

– Man måste ändra lagen. Vi kan inte ha råd att administrera bort pengar på det här viset, säger Jan Mathisson.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick för en tid sedan tillbaka fem snarlika ärenden från Internationella åklagarkammaren i Göteborg, där tre av landets 20 miljöåklagare finns.

Ärendena handlade om bristande gödselhantering på olika gårdar. Miljöinspektörerna, som har tillsynen i kommunen, såg att det handlade om misstänkta miljöbrott, som de är skyldiga att anmäla till åklagare.
I samtliga fem fallen lade åklagaren ner förundersökningarna när preskriptionstiden på två år hade gått ut. Så länge hade ärendena alltså legat utan att något hade gjorts åt dem.

Enligt Per-Ola Johannesson, enhetschef på miljökontoret, har kommunen minst tio liknande ärenden varje år. Förutom gödselhantering kan det till exempel handla om kemikaliespill.
Det som upprör politikern Jan Mathisson är att värdefulla resurser slösas bort till ingen nytta. Och han får medhåll av Magnus Clase, en av miljöåklagarna i Göteborg:
– Reglerna måste bli tydligare och klarare på många sätt, säger han.

Enligt Clase finns det flera olika orsaker till att misstänkta miljöbrott inte utreds eller leder till åtal. Resursbrist är en orsak, svårigheter att styrka brott är en annan.
– Vi ska bedöma risker och styrka att åtal är påkallat ur allmän synpunkt, säger han.

Han skulle hellre se ett totalförbud mot att släppa ut vissa ämnen i naturen. Och den som bryter mot det, inom vissa gränser, skulle få betala en miljösanktionsavgift, inte åtalas och straffas med böter eller fängelse.
Sådana sanktionsavgifter finns redan, men dagens regler innebär att vissa överträdelser kan medföra både straff och avgifter. En statlig utredning argumenterade förra året för att det ska vara antingen det ena eller det andra – straff för allvarligare brott och sanktionsavgift för mindre allvarliga.

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet jobbar på ett lagförslag, som kanske kan vara klart till våren 2006. Kanske blir miljönämndens ordförande Jan Mathisson bönhörd inom en inte alltför avlägsen framtid.
div align=”right”>

veckansluncher