Ett av många brev som kommit till kommunen.
Ett av många brev som kommit till kommunen.

Mobbningen väcker ilska

Nyheter

Mobbningen av Måns har lyfts fram i både tidningar, radio och TV den senaste veckan och har fått många människor att reagera.

På de berörda skolorna har man fått brev och mejl från upprörda människor, som krävt allt från rektorernas avgång till hårda straff för de unga mobbarna.

’’Till mördarskolan Torpskolan’’ står det skrivet för hand på ett kuvert som hamnade på rektor Ingalill Kjellstrands bord i veckan. Och hon har fått fler brev skrivna i den andan. Det har även barn- och ungdomsnämndens ordförande Bengt Hörnlund fått:

– Visst förstår jag att människor blir upprörda, säger han. Han säger också att han delar Skolverkets kritik över hanteringen av mobbningen.

– Skolverkets granskning har gjort det möjligt för oss politiker att ta del av hur arbetet mot kränkande handling har skötts på skolorna. Det visar på många brister, men framför allt att det saknats en helheltsyn  och att det är brustit i kontakterna mellan hem och skola, säger han.
Skolornas arbete mot mobbning, eller kränkande handling, som det numera handlar om, har länge intresserat politikerna i barn- och ungdomsnämnden.

Bengt Hörnlund bekräftar att detta var anledningen till att han för tre år sedan såg till att  Lerum fick ett barnombud, som fristående från kommunen skulle agera för att stötta utsatta barn, som till exempel kommit i konflikt med skolan. Men trots att projektet prisades av alla inblandade las det ner när projekttiden var slut för drygt ett år sedan. Anledningen var att ingen vill ta på sig kostnaden – cirka 250.000 kronor om året.

– För mig är inte frågan nedlagd. Tvärtom. Jag räknar med att vi ska ha ett barnombud i Lerum igen, säger Bengt Hörnlund.

Lärandechef Elisabeth Westin talar inte om barnombud, men väl om ett mycket mer aktivt och strukturerat arbete för att förhindra mobbning och kränkande handling.
– Vi vet att detta förekommer på alla skolor. Därför måste det här arbetet hållas levande, säger hon. Hon berättar att hon redan dagen efter Skolverkets rapport samlade alla rektorer och informerade dem om den kritik som framkommit.

– Vi har ställt ett tydligt krav på alla våra enhetschefer att ta alla signaler på allvar, säger hon. Hon understryker att det handlar om ett långsiktigt arbete, där det viktigaste är att hitta bra verktyg för analys och helhetstänkande, men också för att utveckla samarbetet mellan hem och skola.

– Jag kan inte nog understryka hur tungt det känns. Det som har hänt är oerhört tragiskt och vi känner starkt med familjen. Vi har också på fullaste allvar tagit till oss kritiken från Skolverket, säger hon.

Hur man ska hantera den uppkomna ’’folkstormen’’ i form av brev och mejl är dock något som hon ännu inte hunnit diskutera med sina chefskolleger.

– Däremot har vi avsatt extra resurser för att stötta på de utsatta skolorna, säger hon.
Något som bekräftas av Torpskolans rektor Ingalill Kjellstrand.
– Det har varit några mycket tuffa dagar för oss alla här på skolan. Här har smugit journalister och fotografer i buskarna och många elever känner sig väldigt uthängda, säger Ingalill Kjellstrand.

Framför allat handlar det om den klass där Måns gick sista året. Där fick han många kompisar som stöttade honom, men kvällstidningens löpsedel basunerade ut det motsatta.
– Eleverna har själva skrivit till kvällstidningen, men jag har uppmanat dem att först prata igenom detta med sina föräldrar, säger Ingalill Kjellstrand.
Christina Lundin
christina.lundin@lerumstidning.com

Läs också:
Måns familj vill tänka framåt

veckansluncher