Plats för fler spår? Diskussionen om en utbyggnad fortsätter.
Plats för fler spår? Diskussionen om en utbyggnad fortsätter.

Press på Lerum i järnvägsfrågan

Stenkullen

Banverket vill inte köra över Lerums kommun, men kommunen utsätts nu för starka påtryckningar i järnvägsfrågan. Operation övertalning har inletts i järnvägsutredningens ledningsgrupp mot kommunalrådet Henrik Ripa (m). Läget är låst, inte minst vad gäller förslaget om en ny järnväg norr om Aspen.

I fredags meddelade Banverket att det inte tänker köra över Lerums kommun, som säger nej till en utbyggnad till fyra spår mellan Aspen och Floda. Banverket går inte vidare med järnvägsutredningen.

Det beskedet gladde alla dem som engagerat sig mot utbyggnaden genom tätorterna Lerum, Stenkullen och Floda. Många av dem deltog i en offentlig debatt i frågan i Solkatten i fredags.
Men de har egentligen ingen anledning att jubla ännu. Ingen av de inblandade parterna tycker att tågen kan fortsätta att gå som om inget har hänt. Det behövs fler järnvägsspår till Göteborg.

I måndags samlades ledningsgruppen för järnvägsutredningen. Från Lerum kom Henrik Ripa och socialdemokraten Kenneth Johansson. Frågan var hur man ska gå vidare, efter Banverkets besked.

– Alla andra parter tyckte att man skulle köra över Lerum. Vi står väldigt ensamma i den här frågan, säger Henrik Ripa.
– Majoriteten har målat in sig i ett hörn. Låsningen är lite jobbig, kommenterar Kenneth Johansson.

Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet säger, till skillnad från den borgerliga majoriteten, ja till en utbyggnad av nuvarande sträckning men med höga krav på buller- och vibrationsskydd.

Inte minst Västra Götalandsregionen och GR, Göteborgsregions kommunalförbund, är rädda för att järnvägsutbyggnaden skjuts på en osäker framtid. De anser att det är bråttom och nu står Lerum i vägen för regionens utveckling.

– Lerum får naturligtvis agera utifrån sitt, men det här är ett väldigt viktigt projekt både för infrastrukturen och för miljön, säger kristdemokraten Anders Fasth och medger att övriga i ledningsgruppen nu sätter press på Lerum. Han är med i såväl regionstyrelsen som regionutvecklingsnämnden och styrelsen för Göteborgs hamn.

Men Banverkets regionchef Lotta Brändström kallar hellre det som pågår för diskussion än övertalning.
– Det är jätteviktigt att den här dialogen fortgår under lång tid framöver, säger hon och tillägger för att klargöra var Banverket står:
– En alternativ sträckning är helt ute ur bilden. Vi ser inga andra alternativ än att bygga ett fyrspår.

Det håller dock varken Henrik Ripa eller Föreningen för en alternativ järnvägssträckning med om.
– Vi måste lyfta blicken för att hitta alternativ. Vi är i ett helt nytt läge nu när remissvaren på järnvägsutredningen kommit in, säger Ripa.

Wolfgang Tistrand och Björn Stahre i föreningen, som hittills har lyckats bra i opinionsbildningen, samlar sig också till nya tag för att få Banverket att ändra inställning till en järnväg norr om Aspen.

– Jag kan inte förstå varför de säger att det inte är ett alternativ. Det blir nästan inga barriärer och kostnaden är nästan densamma, säger Wolfgang Tistrand.
Föreningen hävdar att järnvägsutbyggnaden kommer att bli dubbelt så dyr som Banverket påstår, på grund av att bygget till stor del måste göras på nätter och helger – eftersom trafiken ska flyta samtidigt.

– Våra argument är säkra. Vi har anlitat en av Sveriges mest erfarna järnvägskonsulter, säger Björn Stahre.
Ett av föreningens senaste argument är dessutom att sträckan Aspen–Floda är för kort för att ett snabbt tåg ska hinna köra om ett långsamt med bibehållen säkerhet. Den saken är inte banregionchef Lotta Brändström beredd att kommentera just nu, men hon avfärdar föreningens resonemang om kostnaderna.

– Vi har tagit hänsyn till att bygga i trafik. Experter från byggsidan har varit med och tagit fram kalkylen, säger hon.
Ledningsgruppen för järnvägsutredningen Floda–Aspen ska träffas igen om drygt en månad.

veckansluncher