Ska utreda biogasanläggning

Nyheter

Om drygt två år ska kommunen ha bestämt sig för om den trots allt ska satsa på en egen biogasanläggning.
Det framgår av den nya avfallsplanen, som kommunstyrelsen har sagt ja till.

Endast 22 procent av det biologiska avfallet i Lerums kommun komposteras idag, varav det mesta, cirka 400 ton, i invånarnas hemkomposter. Cirka 160 ton samlas in från restauranger och storkök och skickas till Göteborgs kompostering i Marieholm.

Målet är att minst 35 procent av bioavfallet ska tas om hand på det ena eller andra sättet före 2010.
Nackdelen med komposter är att metangasen som bildas inte kommer till användning. Ett alternativ är att bygga en kommunal rötningsanläggning, där biogasen kan tas om hand till uppvärmning eller drivmedel.

Ett annat alternativ är en gemensam anläggning i regionen.
Kommunen ska senast före 2008 utreda hur hushållens bioavfall ska kunna separeras, hur insamlingen av det ska gå till och var man ska göra av det.
Då ska det också visa sig hur det blir med en eventuell biogasanläggning. Enligt en tidigare förstudie är det inte ekonomiskt hållbart att ha en egen anläggning.

I avfallsplanen framgår det också att det kan bli minst en ny återvinningscentral utöver Hultet. Kommunen ska dessutom försöka göra plats för fler återvinningsstationer.
Ett annat mål är att skapa bättre och enklare insamlingssystem av såväl farligt avfall som elektroniskt avfall. Utredningar om detta ska vara klara 2007.

Avfallsplanen ingår i renhållningsordningen för 2005-2010, som ska godkännas av kommunfullmäktige innan den träder i kraft.