Lennart Wassenius och Lennart Jonsson framhåller att järnvägsutbyggnaden har med hela regionens utveckling att göra. Foto: Stefan Samuelsson.

Radarpar återuppstår i järnvägsdebatten

Nyheter

För 25 år sedan var de med och vann striden mot SJ om lokaltågen. Nu gör det gamla radarparet Wassenius och Jonsson på nytt gemensam sak – för att få Banverket och regionen att skapa en långsiktig järnvägslösning.
De uppmanar också till enighet i kommunen och vill få med Partille i kampen för en ny järnväg norr om Aspen.

Centerpartisten Lennart Wassenius och socialdemokraten Lennart Jonsson var under flera år på 1970- och 80-talen Lerums båda ledande politiker. Trots olika politisk färg fann de varandra väl och hade ett nära samarbete. De båda ser sig som resultatpolitiker.

– Först en rejäl debatt men sedan resultat, säger Wassenius.
– Vi förde samtal om olika saker. Det var så vi nådde resultat, fyller Lennart Jonsson i.

Idag tycker de sig se en brist på dialog i kommunledningen, mellan kommunstyrelsens ordförande Henrik Ripa och vice ordföranden Kenneth Johansson. Det har lett till låsta positioner i den heta frågan om järnvägsutbyggnaden.
– Egentligen är det Ripa som stänger Johansson ute, anser Lennart Jonsson.
– Lerumspolitikerna bör bli överens om de ska nå framgång, framhåller Lennart Wassenius.

De båda politiska veteranerna hävdar bestämt att järnvägsfrågan måste ses i ett regionalt perspektiv. Göteborgsregionen behöver växa mer i östlig riktning och det kräver medvetna satsningar, bland annat på järnvägen.
De är övertygade om att en ny, tvåspårig järnväg norr om Partille och Aspen ger stora utvecklingsmöjligheter för både gods- och persontrafiken.

Wassenius och Jonsson utvecklar sina tankar i ett debattinlägg i veckans LT. Bakom det står också Hans Voltri, socialdemokrat och tidigare vice ordförande i kommunstyrelsen i Partille.
– Det handlar om konkurrens om ekonomiska medel. Då kan inte kommunerna uppträda oenigt och inte heller oenigt med grannkommunerna, säger Lennart Jonsson.

De är också övertygade om att det inte räcker med att bygga ut järnvägen mellan Floda och Aspen, utan hävdar att den kommer att följas av en utbyggnad även genom Partille kommun.
– Det finns med i Banverkets egen skrift ’’På nya spår i väst’’ från 2002. Vi måste se Lerum och Partille i ett sammanhang, säger Lennart Wassenius.

Han och Lennart Jonsson är mycket kritiska mot att Banverket inte har börjat med att se till helheten i ett långt tidsperspektiv.
Lennart Jonsson blir riktigt upprörd när Banverkets tal om att lösa en akut situation kommer på tal:
– Man måste ha en något så när vettig vision när det handlar om så mycket pengar och lösa hela det regionala problemet. Banan ska ju ligga där i 150 år, utbrister han och tillägger:
– Jag har hävdat den här linjen från början i mitt parti.

Nu hoppas Jonsson, Wassenius och Voltri att Partilles kommunledning ska vakna och börja engagera sig i frågan och att Lerums kommunpolitiker i enighet kraftfullt börjar betona de regionala aspekterna i järnvägsfrågan.

Wassenius och Jonsson ser också en koppling mellan järnvägsfrågan och den gamla motsättningen mellan grus och vatten i Gråbotäkten. Ett järnvägsbygge i tunnlar norr om Aspen ger värdefullt bergkross, som det går att göra betong av.
Därmed skulle länsstyrelsen och grusintressena lättare kunna acceptera att grusgropen i Gråbo i framtiden används som reservvattentäkt.
Stefan Samuelsson
stefan.samuelsson@lerumstidning.com
Radarpar i politiken
Lennart Wassenius (c) var  kommunstyrelsens ordförande 1977-82
Lennart Jonsson (s) var vice ordförande 1974-88
De engagerade sig bland annat för att rädda kvar lokaltågen, för bygget av en gymnasieskola i Lerum, för bygget av Vattenpalatset och för att kranskommunerna fick självbestämmande i regionens bostadspolitik.

Läs också:
En region i balans – och järnvägen