Banverkets kalkyl håller inte

Debatt

Det finns många mycket angelägna infrastrukturinvesteringar i Västsverige. En av dem är en ny sträckning genom Lerum.

Moderaterna är mycket väl medvetna om detta, men Banverkets kalkyl håller inte.

Att bygga i tunnel i berg norr om Aspen kostar 98.000 kronor per meter.

Att bygga genom Lerums centrala delar innebär:

Tre broar till en kostnad av 400.000 kronor per meter plus spår.

Broarnas längd kan Banverket ej fastställa på grund av att grundförhållandena är mycket osäkra.
Broarna kommer att anläggas i Aspen, öster om Lerums centrum över en ny åfåra i Säveån – mellan den K-märkta jugendbron och motorvägen – samt en utmed stranden i Sävelången. Här kommer också en gångbro att anläggas.

Påldäck till en kostnad av 150.000 kronor per meter  plus spår.

Detta gäller endast för två spår, för fyra spår kan det bli det dubbla. Siffrorna är enligt Banverkets egna beräkningar 2005/06.

Sträckorna mellan broarna består till största delen av kvicklera med en tunn torrskorpa på 3-5 meter.
l Övriga kostnader för bullerplank, vibrationsdämpande åtgärder, inlösen av fastigheter, flyttning av gravar, flyttning av perronger och stationer, stödmurar, borttagande av tunnlar, nybyggnad av broar över järnvägen, flyttning av väg 940 med ett säkerhetsavstånd på 15 meter, ändring av detaljplaner, bygglov, vattendomar. erosionsskydd, tillstånd från EU-domstolen om att göra intrång i Natura-2000-områden och förstärkning av Hillefors grynkvarn.

Banverket beräknar en byggtid på sex år. Byggnationen skall ske nattetid. Järnvägstrafiken skall gå som vanligt!

Norr om Aspen i Lerums kommun kan man starta omgående och bygga 24 timmar per dygn. Hindren är få.

Moderaterna har i första hand sett till kommuninvånarnas hälsa och säkerhet. Skulle en olycka inträffa med till exempel farligt gods kan järnvägen, E 20 och väg 940 bli helt blockerade. Över 70.000 vagnar med farligt gods passerar Lerum varje år.

Banverket talar om att skapa godskorridorer. Här har de ett lysande exempel på en bra och säker sträckning, norr om Aspen i Lerums kommun. Banverket talar också om stationssamhällenas renässans.

Fyrspår genom Lerums centralorter kommer att massakrera tre stationssamhällen, uppvuxna från järnvägens barndom.

De 48 västsvenska kommuner som vädjar till Banverket om en utbyggnad har ingen som helst kunskap om de utbyggnadsproblem som förekommer i Lerum och vilka ekonomiska och samhälleliga konsekvenser detta kommer att innebära.

Vi vädjar därför till dessa 48 kommuner att ta del av de utredningar som gjorts samt ta hänsyn till de nationella, regionala och kommunala miljömålen som fastställts. Dessutom ber vi er att respektera de risker som framförts angående de miljöförändringar som inträffat de senaste åren med översvämningar och skred. Vi lerumsmoderater värnar om våra kommuninvånares hälsa och säkerhet.
Birgitta Waldenborg (m)

12 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Apropå kalkyler: Jag såg i GP den 17/3 att etappen av Västkustbanan genom Falkenberg var klar. Man har byggt 13 km spår till en kostnad av 1,2 miljarder kr, alltså ca 92 000 kr per meter. Ett meterpris som är ganska likt det Föreningen kommit fram till, MEN av utbyggnaden kring Falkenberg går endast 1170 meter av spåret i tunnlar!
    Läser man Banverkets utredning av kostnaden att bygga ut spår mellan Göteborg och Borås räknar de med en kostnad på ca 240 000 till 350 000 kr per meter tunnel, alltså ca 3 ggr högre meterpris än Föreningen. Räknar Banverket då istället alldeles för högt, eller kan det vara så att Föreningen gjort en glädjekalkyl?

  2. ”TVIVLAREN”

    nu skall dom inte gå genom ett mycket speciellt berg, bredda för fler spår och stärka upp. det kommer bli kanonbra, jag lovar

    så en dag kanske även snöret ”lokaltåget” håller tiderna

Kommentering är stängd.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det