Vision för museimiljöer

Debatt

Svar till Agneta Svensson, insändare i LT den 9 maj.

Den 6 maj arrangerade Lerums kommuns tre aktiva arbetslivsmuseer en gemensam Öppet Hus-dag på sina museer.

Agneta Svensson besökte då Hillefors Grynkvarn för första gången och uppmärksammade där den unika miljön och den potential till berikande kulturupplevelser som platsen erbjuder.

Detta är något som gäller alla tre museerna och som vi i de tre ideella föreningar som vårdar och driver anläggningarna sedan länge försökt göra politiker och kommunens invånare medvetna om.

Med ideellt engagemang och mycket begränsade ekonomiska resurser har vi ändå lyckats att både underhålla byggnader, maskiner och kringmiljö samt att bedriva verksamhet för allmänheten, om än kanske i mindre omfattning än önskat …

Föreningarna som driver Hillefors Grynkvarn, Tollereds Öfvre Kraftstation samt Bävsjöryds Sågverk påbörjade år 2006 ett samarbete – Tre museer i samverkan – vars mål är en nystart för den ideella museiverksamheten i kommunen.

Vi planerar gemensamma aktiviteter, riktade erbjudanden till skolor och andra grupper samt gemensam marknadsföring, nätverkande med mera. Visionen är att skapa levande museimiljöer med spännande kulturmöten för alla!

För att presentera våra idéer har vi i dagarna tillskrivit Visionsnämnden i Lerums kommun och bett om ett möte – vad detta leder till återstår att se …

Agneta och alla andra som aktivt vill stödja arbetet med att utveckla våra museer är mycket välkomna att kontakta någon av föreningarna nedan för en öppen diskussion!  
Chris Centerwall
Hillefors Grynkvarn,
Stenkullen
Ingvar Axelsson
Tollereds Öfvre Kraftstation, Tollered
Ola Thorsen
Bävsjöryds Sågverk, Lerum