I regnrusket i fredags kväll kämpade räddnings-och kommunpersonal med invallningar i Nye-broparken. Det visade sig vara väl behövligt, så här såg det ut i lördags. Foto: Christina Lundin

Nya översvämningar

Nyheter

Regn, regn och ännu mer regn. Så har den senaste månaden sett ut. Förra veckan öste det ner så mycket att det återigen skedde översvämningar.
Den goda framförhållningen tillsammans med att nederbörden inte varit riktigt lika kraftig som för drygt ett år sedan gjorde dock att det gick relativt bra.

I fredags såg det ut som att situationen skulle bli riktigt allvarligt. Kommunen arbetade med förstärkningar av invallningar som byggts upp tidigare.

Även nya ställen vallades in. På fredagskvällen byggde totalt 17 personer från kommunen och Räddningsverket barriärer i Nyebroparken i Lerum. Totalt byggdes drygt 150 meter översvämningsskydd, som hindrade vattnet från att rinna in i bostadsområdet som gränsar mot parken.

Räddningsverket hade också med sig pumpar som kan pumpa så mycket som 30 kubikmeter vatten i minuten.

Under perioder var det väldigt mycket vatten i parken, och det var det i ån också.

Kulmen nåddes under helgen, i alla fall för den här gången.

Redan på söndagen började vattnet sjunka undan.

Även om det är höga vattennivåer nu är situationen inte så illa som den var för drygt ett år sedan.

I december 2006 uppmättes de högsta vattennivåerna i Mjörn på över 40 år, 59,35 meter mot dagens 59,05 meter.

– Så höga vattennivåer som vi har nu är det inte ovanligt att vi har i januari eller februari. Nivån är hög i år, men ännu är det inte extremt, säger Håkan Danielsson, vd på Lerum fjärrvärme.

Han har dock daglig kontakt med Vattenfall och SMHI.

Vattennivåerna läses av varje dag. Det sker från en skala som finns på en kajkant eller en stolpe till exempel i Mjörn.

Flödet mäts också, det görs med en dator. Mätpunkter finns vid vattenkraftstationerna. Datorn använder variabler som fallhöjd och arean som vattnet genomströmmar för att mäta vattnets hastighet.

Största tillrinningen till Mjörn sker från sjön Säven. Avrinningen sker vid vattenkraftverket Solveden till Sävelången, som sedan övergår i Säveån.

Nivåer och flöden i Säveån beror på hur mycket vatten som släpps av från Mjörn. Vattnets hastighet varierar mellan 2 och 80 kubikmeter per sekund i Säveån där man tar hand om vattenkraften. Lerum fjärrvärme har tre vattenkraftverk i Säveån.

Det första verket ligger vid stationen i Floda, det andra vid Hillefors grynkvarn och det tredje, och största, i Hedefors.

Även om vattenkraftverket i Hedefors har stor kapacitet går det inte att utvinna kraft ur allt vatten som strömmar förbi. Att man är tvungen att släppa förbi vatten sker dock bara när det flödar fram så mycket vatten per sekund som det gör nu. Större delen av året återvinns allt.

Den gröna el som tillverkas i Lerum energis vattenkraftverk i Säveån täcker elförbrukningen för 800 eluppvärmda villor.