Håkan Danielsson vid Hedfors vattenkraftverk. Foto: Carina Svensson

Allt fler bostäder får fjärrvärme

Stenkullen

Fossila bränslen påverkar miljön, och därför väljer fler och fler att byta ut oljepannan mot ett mer miljövänligt alternativ.
Allt fler bostadsområden ansluts också till fjärrvärme.

Lerum energi levererar 50 procent mer fjärrvärme i dag än för tio år sedan. Under 2000-talet har man satsat cirka tio miljoner kronor per år. Den största ökningen har skett i Gråbo. Och sedan fjärrvärmecentralen byggdes i Floda sker en stadig ökning även där.

Om man översätter den totala leveransen till antalet uppvärmda bostäder, motsvarar det totalt 3.500 bostäder. Av dessa finns cirka 2000 i Lerum och 800 i Gråbo.

Kommunens fjärrvärmeanläggningar drivs till större delen av träbriketter och pellets.

– Närproducerade pellets och briketter har vi tyvärr inte, det mesta kommer för närvarande från Ulricehamn. Däremot har vi planer på börja elda med skogsflis och då kan det bli fråga om flis från skogar här i närområdet, säger Håkan Danielsson, vd på Lerum fjärrvärme.

I Lerums kommun finns det fjärrvärmecentraler i Lerum, Gråbo, Floda och Stenkullen.

Med fjärrvärme levereras värmen från en central anläggning istället för att alla hus har varsin panna.

– På så sätt blir det effektivare och bättre för miljön, säger Håkan Danielsson.

För säkerhets skull finns en oljepanna som reservpanna, men under ett år är det max fem procent av energin som kommer från oljan. I dag sker hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i landet från fjärrvärmecentraler.

Värmen kommer till fastigheten i form av vatten som värmts upp i ett centralt värmeverk. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt, beroende på årstiden.

När vattnet använts och temperaturen sjunkit till runt 45 grader kommer det tillbaka till värmeverket för att värmas upp igen.

Allt fler bostadsområden ansluts till en fjärrvärmeanläggning. HSB Lindegården i Floda anslöts i december 2007 till den nya panncentralen i Floda, likaså Alléskolan och Floda Lada. Riksbyggen i Floda kommer att anslutas i maj i år och Floda centrum i höst.

En annan form av grön el är vattenkraft. I kommunen finns tre vattenkraftverk som är i bruk. Först kommer Floda kraftverk, vid järnvägsstationen, nästa är Hillefors grynkvarn i Stenkullen och sist Hedefors kraftverk. Det sistnämnda är Lerum fjärrvärmes största kraftverk.

I Jonsered finns också ett kraftverk, som i dag täcker energiförbrukningen för cirka 400 eluppvärmda villor.

Vattenfall äger verket i Jonsered och Lerum energi de tre övriga.

Den gröna el som tillverkas i Lerum energis vattenkraftverk i Säveån täcker elförbrukningen för 800 eluppvärmda villor.

Vattenkraftverken drivs genom att vatten strömmar från en högre nivå till en lägre genom en turbin. Vattnets rörelseenergi får turbinen att börja rotera. Den snurrande turbinen driver en generator som omvandlar vattnets energi till elektricitet. När vattnet har passerat turbinen, leds det tillbaka till älven eller ån.