Mer klor i vattnet

Tollered

Tycker du att kranvattnet smakar annorlunda?
Det beror i så fall på att kommunens va-enhet tillsatt mer klor i vattnet på uppmaning av Livsmedelsverket.

I oktober var Livsmedelsverket på besök för revision av miljöenheten.
Då passade myndigheten på att ge va-verket vid Öxsjön en anmärkning för det låga kloröverskottet i det utgående vattnet.

Mängden klor har nu höjts och det kan påverka smaken på vattnet.
Ökningen av klorhalten i det utgående vattnet har alltså inget med fyndet av perkloretylen i Floda och Tollered att göra.

– Under åren har vi haft minimalt med klor i vattnet. Folk har därför inte varit vana vid klorsmak tidigare och nu finns det en liten risk att man kan känna av det i dricksvattnet, säger drifttekniker Stefan Lund.

I Sjövik och Gråbos vattenverk desinficeras vattnet med uv-ljus istället för klor.
Det ger ingen bismak och nu överväger va-sektionen att även Öxsjöverket ska få uv-rening.

– Vi tittar på det även för Öxsjön. Dels är det en kostnadsfråga, dels är det en fråga om var man placerar det i reningsprocessen, säger Åke Andersson, ansvarig för kommunens va-produktion.

Han beräknar att uv-rening skulle innebära en investering i miljonklassen med ökade driftskostnader som följd.