Det var få som skadades allvarligt i trafiken enligt vägverkets preliminära statistik. Arikbild: Carina Svensson

Få allvarligt skadade i trafiken

Sjövik

Det skedde ingen dödsolycka i trafiken i kommunen förra året, och endast sex personer skadades allvarligt.
Det var dock betydligt fler som skadades lindrigt,  62 personer.

Ingen plats i kommunen utmärker sig när trafikolyckorna med personskador sammanställs i Vägverkets preliminära statistik.

Flest olyckor skedde under oktober och november. Och de allra flesta är singelolyckor.
I olika riktningar och på olika platser på E20 inträffade tio olyckor. Samtliga var lindriga.

Två av trafikolyckorna med allvarliga personskador inträffade på länsväg 190 i Sjövik, en där Hampes väg går ut och en 50 meter söder om avfarten mot Älvängen.

På Härskogsvägen har tre olyckor med personskador skett, en av dem var svår.

Totalt dödades 68 personer i trafiken i Västra Götaland 2008 mot 67 personer 2007.

– Varje dödsfall är en tragedi och då är det positivt att kunna konstatera att färre barn och ungdomar än tidigare omkom i trafiken i Västra Götaland under 2008 än under något av de fem föregående åren, säger vägdirektör Håkan Wennerström vid Vägverket Region Väst och fortsätter:
– Vägverket lägger hela tiden resurser på att göra trafiken säkrare. 2008 fick samtliga motorvägar i Västsverige räfflor som ska göra trafikanterna uppmärksamma på om de är på väg att hamna utanför de markerade körfälten. Vi har fått ytterligare trafiksäkerhetskameror och fler mil mötesfri väg. Under året som kommer ändras hastighetsgränsen på många gator och vägar.