Banverket backar om fyrspår

Stenkullen

Banverket tänker inte längre bygga fyrspår genom Lerums kommun, som man så länge stridit för.
I stället bygger man kortare förbigångsspår på tre platser.
Det beskedet fick politikerna i Lerum av representanter för Banverket först av alla på fredagsförmiddagen.

Tänk om och tänk brett uppmanade kommunen Banverket i ett brev i höstas.

Brevet var undertecknat av samtliga partier och berörda föreningar.
Nu kom svaret.

– Ja, Banverkets Birgitta Hellgren bekräftade att deras besök var ett svar på brevet. De ville informera oss först innan de offentliggjorde sina nya planer, säger Henrik Ripa, kommunstyrelsens ordförande.

Beskedet till politikerna var att planerna att bygga fyrspår är definitivt lagda på hyllan.

Motivet var att det skulle ta allt för lång tid att driva en process mot Lerum och att något måste hända nu.

– Banverket förklarade att de nya förbigångsspåren skulle innebära samma kapacitetshöjning som det ursprungliga förslaget med fyrspår, säger Henrik Ripa.

Det handlar om totalt ett par kilometer spår som ska byggas i anslutning till stationerna i Lerum, Stenkullen och Floda.

Där ska godståg kunna stanna för att bli omkörda av snabbare persontåg. Att bygga förbigångsspår blir både billigare och snabbare.

– Enligt Banverket skulle de nya spåren kunna stå klara i Lerum och Stenkullen redan 2012 och några år senare i Floda. Banverkets besked var att arbetet har högsta prioritet och ska gå snabbt, säger Ripa och tillägger:
– För oss innebär det också att utvecklingen av Lerums centrum kan gå snabbare.

Banverkets nya ”paket” på 1,5 miljarder innebär åtgärder för att höja kapaciteten på järnvägen från Sävenäs till Herrljunga. Det innebär också på sikt tätare turer mellan Göteborg och Floda i framtiden, men inte färre turer till och från Alingsås.

– I paketet ligger också bulleråtgärder i Lerum, Stenkullen och Floda och en ombyggd bangård i Floda konstaterar Henrik Ripa.

Han tycker att mötet med Banverket på fredagsförmiddagen var det mest positiva hittills.
– Det är oerhört glädjande att Banverket har lyssnat på oss. Men än har vi förstås inte kunnat sätta oss in i alla detaljer.

Naturskyddsföreningen tycker också att Banverkets nya besked, och svar på brevet, är positivt:
– Det är oerhört glädjande att Banverket nu agerar konstruktivt, i stället för att sätta sig ner och tjura. Jag känner mig nöjd och lättad över att det händer någonting, säger Olov Holmstrand.

Men järnvägsföreningens Björn Stahre är inte lika entusiastisk:
– Bra är att Banverket äntligen släppt tanken på fyrspår, men dåligt om detta är första steget i att bita sig fast i befintligt järnvägsnät. Det måste till ett större grepp om man ska komma åt de stora problemen med buller och vibrationer, säger han och ser det som föreningens uppgift att fortsätta kampen för nya spår i tunnlar, bland annat norr om Aspen.

Där kan föreningen kanske räkna med visst stöd från kommunledningen och Henrik Ripa:

– Det här är en snabb åtgärd som vi välkomnar. Men på sikt kommer man behöva ännu mer kapacitet på järnvägen. Då krävs de nya spår på hela sträckan Göteborg-Alingsås.