4-spår är fortfarande målet

Debatt

Banverket har förklarat att man lägger 4–spårplanerna på hyllan. Det blev för dyrt, 2,7 miljarder kronor i stället för ursprungliga 800 miljoner kronor. Istället säger man sig vilja lösa kapacitetsproblemen på sträckan Herrljunga – Göteborg med punktinsatser av olika slag.

Att 4–spårplanerna inte skulle ge mer kapacitet räcker med grundskolans matematik och sunt förnuft för att räkna ut. Sträckan är för kort för att snabba tåg skall hinna köra om långsamma. Lägger man därtill ett långsiktigt tänkande framstår 4-spåret som hopplöst. Var skall en fortsättning mot Göteborg byggas?

Banverket förefaller inte ha förstått och än mindre reflekterat över innebörden av kritiken mot 4–spårslösningen: buller, vibrationer, elektronmagnetisk strålning, farligt gods samt intrång. Med Banverkets senaste förslag kommer dessa problem att förvärras avsevärt.

För Lerums del innebär förslaget bland annat utbyggnader av förbigångsspår i Lerum och Stenkullen samt åtgärder för förbättrad pendeltågstrafik i Floda. Förbigångsspåren skulle kompletteras med bullerskärmar.

Läser man noga den kortfattade beskrivning som Banverket lämnar, är det uppenbart att man på sikt vill bygga ut 4-spåret genom Lerum exakt enligt de ursprungliga planerna. Men nu i små etapper. Detta skriver man rakt ut under rubriken ”Frågor och svar” i kommentarer till projektet.

Banverket hävdar att förslaget skapar mer kapacitet för en ökad godstågstrafik. Alternativen, till exempel norr om Vänern är nu borta. Ökad godstågstrafik ger mer buller, vibrationer, farligt gods och elektromagnetisk strålning utefter hela banan, inte bara vid förbigångsspåren. Speciellt nattetid ökar dessa problem eftersom godstrafiken då är som störst. Hur de samlade negativa effekterna skall åtgärdas i Lerum besvaras inte.

Det nya förslaget kan Banverket komma att kalla ”ombyggnad”. Det skulle innebära att Banverket inte behöver fråga vare sig kommun eller länsstyrelse. En parallell till ombyggnaden 1999 då axeltrycket höjdes och problemen började.

Banverkets senaste förslag med punktinsatser är för Lerums del ett riktigt dåligt förslag. Tillåts utbyggnaden av förbigångsspåren så kommer Banverket inom några år med en begäran om att få förlänga dessa och sedan kommer krav på ytterligare förlängningar. För har man väl en gång byggt en bit så vill man naturligtvis inte låta denna investering vara outnyttjad!

Inom 20 – 30 år måste Västra Stambanan byggas ut till fyra spår hela sträckan Alingsås – Göteborg.

Var skall de tillkommande spåren dras? Hur passerar man sjön Aspen?

Det finns bara en riktig, rimlig och långsiktig lösning: Starta omgående planeringen för en alternativ järnvägssträcka norr om Aspen. Denna sträcka har dessutom hög samhällsekonomisk lönsamhet.

För att få genomföra 4–spåret har Banverket bytt strategi men målet är detsamma.

Lerums kommun har alltsedan 2002 avstått från agera mot Banverket till förmån för en alternativ sträckning. Först skulle Banverket ta tillbaka sitt 4–spårförslag, sedan kunde kommunen agera har det hetat.

Det är dags för kommunen att börja agera! Banverket har tagit tillbaka sitt ursprungliga förslag och bytt strategi.
Järnvägsföreningen
Björn Stahre

En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Banverket har aldrig tagit tillbaka något förslag. Eftersom det enda samhällsekonomiskt och miljömässigt vettiga är 4 spår i nuvarande område så har Banverket aldrig ändrat sig.

    Däremot sa Banverket att man skulle strunta i utbyggnaden helt, vilket hade lett till inskränkningar i pendeltågstrafiken och på sikt regionaltrafiken, men inte godset eftersom detta är prioriterat. Så det var nära att Stahre och hans vänner givit oss mer gods och färre pendeltåg på en dålig bana.

    Banverket har valt att satsa på en successiv utbyggnad av banan till fyra spår – Den enda lösningen som går att se på lång sikt. Nu har Lerum chansen att vara med och göra det bästa av situationen. Bättre det än att göra om Stahres och Ripas rabiata misstag och bli överkörda (om inte bokstavligt så bildligt).

Kommentering är stängd.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det