Oeniga om vandringsbäcken

Nyheter

Lerums kommun och staten är inte överens om ekonomin kring den planerade vandringsbäcken för fisk i Hedefors.
Enligt staten är bortfallet av energiproduktion värt 1,75 miljoner kronor.
– 1,75 miljoner är nonsens. Vi vill ha ersättning för det faktiska ekonomiska bortfallet. Det är ju för all framtid, säger Håkan Danielsson, vd på Lerum Fjärrvärme.

Vandringsbäcken innebär att Hedefors vattenkraftverk tappar cirka tio procent av kapaciteten.

Lerum Fjärrvärme uppskattar att detta borde generera en ersättning från staten på mellan åtta och tio miljoner kronor.

Att staten, som företräds av kammarkollegiet, och bolaget räknar på olika sätt är uppenbart.

Den civilingenjör som kammarkollegiet tagit hjälp av uppskattar också kraftverkets återstående livslängd till blott 16 år, något som kammarkollegiet medger är orealistiskt.

Vandringsbäcken, som beräknas kosta tolv miljoner kronor att anlägga, är en del av länsstyrelsens Säveåprojekt. Men myndigheten har inga egna pengar att bekosta bäcken med.

Istället har man sökt pengar hos Naturvårdsverket och ur EU:s strukturfonder.

– Det ser ljust ut och vi bör kunna få loss pengar, säger Lennart Olsson, ansvarig för länsstyrelsens Säveåprojekt.

Men för att få loss pengarna måste det till ett avtal, något som parterna inte kunnat komma överens om än.

Vandringsbäcken innebär att miljödomstolen får ompröva de miljödomar som gäller vid Hedefors.

I kammarkollegiets yrkande till miljödomstolen skriver man att bäcken ska finansieras av staten och kraftbolaget, där parterna betalar hälften var.

– Det känns som att man försöker skrämma oss för att vi ska sätta oss vid förhandlingsbordet, säger Håkan Danielsson.

Vad gäller frågan om ersättning för bortfallet av energiproduktion säger Lennart Olsson att länsstyrelsen gett bolaget ett bättre bud än kammarkollegiet.

Hur mycket vill han inte uppge men han är optimistisk över att ett avtal om vandringsbäcken kan komma till stånd.

Syftet med bäcken är att värna den vandrande fisken i ån, framför allt Säveålaxen som är en genetiskt unik art.
Kraftverket i Hedefors är ett stort hinder på vägen för lax och ål som ska upp och leka längre upp i Säveån.

– Vandringsbäcken kommer att bli en bra helhetslösning, konstaterar Lennart Olsson.