Utnyttja öppningarna i järnvägsfrågan

Debatt

Banverkets generaldirektör har, i juni 2009, beslutat att lägga ner utredningen om 4-spår genom kommunens tätorter och i anslutning till befintliga spår.
Som motiv anför Banverket höga kostnader, svårigheter att gå fram i anslutning till natura 2000-områden samt kritiska synpunkter från en del remissinstanser.

Det faktum att sträckan Aspen – Floda är för kort, har förmodligen också haft betydelse för Banverkets ställningstagande.

Kapacitetsförstärkning
För att få till en långsiktigt hållbar kapacitetsförstärkning, som är en nödvändighet för att utveckla både för person- och godstrafiken, krävs dock flera spår på Västra stambanan.

Ny spårkapacitet ( två spår ) måste byggas på hela sträckan Göteborg (Sävenäs) till Floda. Denna ståndpunkt är inte heller ny. Redan 2002 deklarerade Banverket, Västtrafik och VG-regionen i ett gemensamt strategidokument, ”på nya spår i väst”, precis detta.

Vi vill till detta också tillägga att spåren bör, för att få en modern geometrisk standard, dras i en sträckning norr om Aspen och förläggas i tunnel.

Trafikupplägg och effekter
Två nya spår, på egen, kortare och snabbare bana, skapar nya och intressanta möjligheter för att utveckla trafiken och samhället.

Den ”gamla banan” (Göteborg – Floda) kommer att  användas enbart för lokaltrafik, men en tätare (tio-minuters trafik) och punktlig sådan. Den ”nya banan” (tunnelspåret) nyttjas för gods- och fjärrtrafiken men också för en utvecklad region/närregiontrafik (Alingsås, Vårgårda, Herrljunga).

Tunneln innebär stora tidsbesparingar
X2000-tågen: 6 minuter per enkelresa
Godstågen: 8 minuter per enkelresa
Närregiontågen: 16 minuter per enkelresa

Tunneln är nyckeln i ett vinn/vinn-koncept för att utveckla stambanestråket där både trafiken och samhället är vinnare. Då kan man också tala om stationssamhällets renässans, eftersom möjligheten att bygga utefter banan ökar markant.

Timing
Nu händer också flera intressanta saker. Göteborgsregionen (GR) och staten har enats om satsningar på ny infrastruktur – väg och järnväg – i Göteborgsregionen för cirka 30 miljarder kronor. I detta paket, Göteborgspaketet, måste också ett sådant strategiskt projekt som ytterligare spår på Västra Stambanan (Göteborg – Floda) få plats. På GR´s förbundsstyrelse (11 september) tog man också beslut som går i en ”sådan riktning”.

Kommunens engagemang
Kapacitetsförstärkning på Väst-ra Stambanan är inte bara en stor strategisk fråga för Sverige. Den är också en stor kommunalpolitisk fråga. Vi menar att nu, när flera ”öppningar” finns, måste kommunen bli mer aktiv och pådrivande.

Det gäller både oss politiker men också våra tjänstemän. I detta sammanhang vill vi också lyfta fram Järnvägsföreningen, en aktiv, kunnig och mycket engagerad frivillig tankesmedja. Med den bör kommunen se möjligheter att öka och utveckla samarbetet. Allt för att konstruktivt föra sakfrågan framåt.

Lennart Wassenius CenterpartietSven Borei Kristdemoktaterna

11 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Ganska meningslöst att diskutera en framtidsvision om den inte omfattar hela den aktuella regionen.
  Det bästa vore att slå ihop en 5-6 kommuner öster om Göteborg och därefter planera regionens infrastruktur, som var centra ska ligga, hur tvärförbindelser ska genomföras, var järnvägar etc. ska byggas.
  Varje liten kommun behöver exempelvis inte av lokalpatriotiska prestigeskäl ha sitt eget affärscentrum.
  Vad gäller järnväg genom tätort har väl problemet uppstått genom att bebyggelse i efterhand tillåtits för nära banvallen och tyvärr planeras fortfarande bostäder alltför nära befintlig stambana och motorväg.
  Vad gäller en nyanserad debatt bör vi nog undvika överdrifter, som att någon väl känner geologiska förhållanden utefter en ny, drygt två mil lång tunnelbana, med OKÄND sträckning samt att Göteborgs stad ”felplacerat” Volvo på en ö. Volvofabriken startades på Hisingen av herrar Gabrielsson och Larsson 1926. Hisingen låg då inte ens i Göteborg.
  Men snart flyttar kanske fabriken till Kina – och så är problemet löst.

Kommentering är stängd.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det