Miljötänk rimmar illa med sidospår

Debatt

Vad är en ledande miljökommun? Är det att utsätta sina kommuninvånare för höga decibelnivåer och vibrationer? Är det att utsätta invånarna för expropriation av fastigheter? Eller är det att värna om sina kommuninvånares hälsa och välstånd?
Enligt Lerums kommuns vision för 2025 så skall Lerums kommun vara en ledande miljökommun. där man verkar för ett hållbart samhälle både miljömässigt, socialt och kulturellt.
Kommunen skall stå för en öppen välkomnande, nytänkande utveckling. Helt enkelt kreativitet, med inflytande för den enskilde i alla skeden av livet.
Hur rimmar detta med Banverkets utbyggnad av sidospår utmed Västra stambanan. Inte alls skulle vi vilja säga. Till denna utbyggnad säger vi i Järnvägsföreningen nej, nej, nej.
Miljömässigt strider denna utbyggnad helt mot kommunens intentioner.
Att verka för att höja ekvivalentnivåerna och vibrationsnivåerna på redan utsatta områden och i de mest tätbebyggda områdena utmed Västra stambanan är inte förenligt med miljötänkande. Buller och vibrationer försämrar människornas hälsa. Detta är vetenskapligt bevisat.
Stenkullen med sitt närbelägna naturreservat, kulturhistoriskt värdefulla vattenfallsby och Hillefors Grynkvarn samt Stenkullens centrum, områden som redan idag är oerhört hårt buller- och vibrationsbelastade.
Att skapa eller bevara ett hållbart samhälle där människor, natur och kultur samsas i en god harmoni gör man inte genom att expropriera och utsätta hela området för 15 tåg per timma/dygn, godståg som skall bromsa in och startas upp med höga bullernivåer. Nej era visioner är bara fagra ord för kommande valår
Om kommunens ledande politiker anser att detta leder till kreativt nytänkande och utveckling så delas nog inte den åsikten av så många av våra invånare.
Den enskildes demokratiska inflytande känns satt ur spel.
Lerums kommuns visionstänkande är en chimär satt på papper, långt från den verklighet som utsatta kommuninvånare kan tänka sig att leva i.
Nej kommunpolitiker, nu är det dags att genomskåda Banverkets destruktiva planer.
Dags att tänka miljömässigt och kreativt samt lyssna till kommuninvånarnas önskan om inflytande över sitt boende och liv i en högkvalitativ kulturmiljö.


Järnvägsföreningen

3 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Förbannad

  Hade jag fått bestämma så hade jag tagit en grävskopa, grävt av e20, och alla andra vägar man kan ta sig in i Lerum med, sedan hade jag gått gjirt samma sak med järnvägen, inga tåg in eller ut genom Lerum. Då innebär att det finns inget intresse för andra att söka sig till Lerum, och många Lerumsbor får det man vill ha, inga lokaltåg att gnälla på som kommer sent, man behöver inte bygga ut banan genom kommun, vi bygger den någon annanstans, inget klagande på att bilar kör på gatorna.

  Tyvärr kommer det väl inte bli så. Men om Järnvägsföreningen tycker att genom att bygga ut miljövänlig infrastruktur att man inte hjälper miljön då kanska man skall tänka om. För att göra små lappar där det står ”stäng av vattenet när du bortstar tänderna”, och ”släck lamporna i rum du inte befinner dig i” och säger att man kan bli ledande miljökommun på det, är inte troligt, det behövs utöver gemenemans aktioner genom källsortering, miljövänligare inköp med mera och en aktion från kommunen, att bygga ut järnvägen, då tänker man klimatsmart, gratis parkering för miljöbilar osv. Hade ni i järnvägsföreningen fått bestämma hade det inte funnits någon järnväg, bara häst och vagn.

 2. Svar: En järnväg genom Lerum – inte  2010-01-08 Kl: 16:57

  Vi som vill ha en seriös lösning på järnvägsproblemet kanske borde organisera oss.

  – En järnväg genom Lerum – inte två!

 3. Miljövård innebär bl.a. att bygga ut befintlig järnväg!

  En miljökommun ”Järnvägsföreningen” är en kommun som bl.a. anstränger sig för att minska landsvägstrafik genom att bygga ut befintliga järnvägar.
  För Lerum gäller alltså att snarast se till att stambanan genom kommunen rustas upp och byggs ut.
  En miljökommun lyssnar aldrig på fastighetsägare som driver särintressen genom att fantisera om tunnelbanor ute i skogarna i syfte att förhala miljöarbetet

Kommentering är stängd.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det