Vad gör banverket?

Debatt

Sedan Banverket beslöt att skrinlägga planerna på fyrspåret har det varit tyst om de långsiktiga planerna.
Kortsiktigt planeras uppställningsspår i Lerum och Stenkullen där godståg kan vänta medan de snabbare fjärrtågen passerar. Med ökande antal tåg innebär detta bara att den väntande trafikinfarkten på Västra Stambanan förskjuts några få år fram i tiden. Hur skall Västtrafik klara av att köra pendeltåg med 10 – 15 minuters tidsintervall på samma spår som all godstrafik och fjärrtrafik? Två nya spår är ofrånkomliga och det brådskar!
Järnvägsföreningen i Lerum har upprättat ett förslag till att lösa trafikproblemen, en tunnel norr om Aspen. Finns det kanske andra och bättre förslag? För fram dem så att de kan bli diskuterade!
Eftersom järnvägsfrågan påverkar samhällsutvecklingen i både Lerum och Partille för all överskådlig framtid, måste alla förnuftiga förslag plockas fram och analyseras så att alla intresserade blir engagerade i planerna.
Varför hör man inget från den ansvariga myndigheten Banverket?
Bengt Bohlin
Järnvägsföreningen i Lerum


Bengt Bohlin

45 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Svar till: En … 20100707kl1142

  Politiker som förodar ett järnvägsbygge utmed den 150åriga järnvägen svalde fd. Banverkets planer med ”hull och hår”. Så där fanns inga större möjligheter att förhandla då dessa politiker mer eller mindre ”sålt” sina triumfkort till fd. Banverket som kom att sitta med alla triumfkort på sin hand.

  Att då förhandla om ett utökande av exempel bullerskydd blir inte mer än att få lite ”småsulor” av fd Banverket. Som i fd Banverkets planer inte var mer än lite bullerskydd på några få platser. Och tror du att fd Banverket skulle gå med på att bygga bullerskydd tills bullret byggds bort till godkänd nivå i hela kommunen. Samt till vilken kostnad! Om det planerade första bulleråtgärderna inte räckt till tror du att fd. Banverket betalat mer och mera och yterigare mer osv. tills bulleråtgärderna 100% åtgärdads?!!!

 2. Svar: Björn H. Håkanson  2010-07-07 Kl: 11:42

  En järnväg är en järnväg och ett spår är ett spår. Före detta Banverket och numera Trafikverket blandar garanterat inte ihop så elementära uttryck.
  Om man som herr Håkansson anser att alla järnvägar skulle grävas ner i tunnlar (för det är väl inget unikt med lilla Lerum) skulle man sannolikt endast kunna bygga mindre än en tredjedel så många järnvägskm och i stället kraftigt öka biltrafiken som uppenbarligen är Håkanssons ideal.
  De ansvariga för vissa bullerproblem är ju inte järnvägen UTAN DE POLITIKER SOM HELT I ONÖDAN TILLÅTIT BEBYGGELSE FÖR ALLTFÖR NÄRA EN BEFINTLIG JÄRNVÄG.
  Varför kritiserar inte Håkansson de som bär ansvaret och har orsakat och fortfarande orsakar problemen?

 3. Svar: En järnväg genom Lerum räcker 2010-07-06 Kl: 21:54

  Och med dessa ord av Håkansson (2010-07-07 kl: 11:42) så undrar jag återigen vilka argument du har för att anlägga en ny järnväg genom flera av tätorterna i Lerums kommun, trafikerad av tåg som ALDRIG kommer att stanna där?
  Att den nya järnvägen, oavsett var den hamnar, räknas som nyetableringar trodde jag var välkänt av alla som är något sådär initierade i debatten.

 4. 150årig otidsenlig järnväg eller järnväg för framtiden!

  Status quo är att det finns en kurvig 150årig järnväg igenom tre av Lerums tätorter där en del av Lerums medborgare bor uti. I omständigheterna befinner sig ett behov att lösa den ökande järnvägstrafiken av genomgående snabbtåg av typ x2000 samt av godståg som är långt mycket tyngre än de som trafikerade den 150åriga banan förut.

  För att lösa detta behov så behövs en ny järnväg som man antingen bygger längst utmed den befintliga 150åriga järnvägen och får då en kurvig otidsenlig järnväg.
  Eller så passar man på att bygga en tidsenlig modern järnväg utanför tätorterna för denna genomfartstrafik av snabbtåg och godståg.

  Politikerna har här valet att antingen så väljer de alternativet med en nya järnvägen längst utmed den 150åriga järnvägen i tro om att det bara är att fylla ut lite vid sidan om och därefter på med makadam och räls så finns där en ny järnväg. Med detta alternativet så köper dessa politiker Lerumbors värde av det statistiska liv och hälsa i en samhällsekonomisk kalkyl.

  Så har vi politiker som väljer det andra valet med att föra ut denna genomgående tågtrafik utanför tätorterna till en järnväg som har framtiden för sig. Samt att dessa politiker värnar om sina kommuninvånares liv och hälsa långt över den samhällsekonomiska kalkylens värde av liv och hälsa.

Kommentering är stängd.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det