Nej till Trafikverkets förbigångsspår

Debatt

11 juni 2009 skrotade Banverket (nu Trafikverket) fyrspårsplanerna för gott. Man insåg att det inte går att pressa fram ett beslut på så grovt felaktiga grunder som förstudien byggde på.
800 miljoner kronor blev 2,6 miljarder, två års byggtid blev fem, sträckan måste göras dubbelt så lång för att klara omkörningarna, godstrafiken behandlades inte, intrången blev för stora, åtgärderna mot buller och vibrationer ytterst bristfälliga etcetera.
Nu återkommer Trafikverket med förslag till förbigångsspår. Har Trafikverkets utredare lärt av tidigare erfarenheter? Icke!
Trafikverket annonserar att förstudien avser åtgärder på kort och medellång sikt. Men den viktiga frågan är faktiskt vad som händer på lång sikt! Här låser Trafikverket bit för bit upp en långsiktig lösning genom att bygga ut järnvägen i korta etapper.
Till slut blir det inte längre möjligt att bygga annat än i befintligt läge. Kräv av Trafikverket en långsiktig lösning innan spaden sätts i jorden. Korta ogenomtänkta lösningar blir på sikt alltid mycket dyrare.
Nu är helt plötsligt en kraftigt ökande godstrafik med i utredningen. Förbigångsspår sägs behövas och dessa påstås måste ligga mitt emellan Göteborg – Alingsås.
Varför då? Godstågen angör Sävenäs, inte Göteborgs central. Andra planerade förbigångsspår finns öster om Alingsås.
Ett läge öster om Floda borde i så fall det mest effektiva. Erfarenheter visar att det finns all anledning att tvivla på Trafikverkets påståenden.
När godstågen skall använda förbigångsspåren måste dessa tåg bromsa och accelerera. Detta tar lång tid och det på den mest högtrafikerade pendlingssträckan Göteborg – Floda.
Det optimala vore därför om uppställningsspåren låg utanför den mest tättrafikerade pendelsträckan Göteborg – Floda.
I bergsskärningen vid Ubbared finns goda möjligheter. Här kan spåren dessutom senare vara till nytta i en tunnellösning norr om Aspen
Vad händer med tunneln norr om Aspen? Den avfärdar Trafikverket med att man redan utrett frågan. Detta är en ren lögn!
Man har inte utrett frågan, enbart gjort en summarisk och tendensiös studie som sedan används för att säga nej till tunneln norr om Aspen.
Uppställningsspåren ger mer trafik och därmed mer buller och vibrationer. Vad vill Trafikverket göra åt det? Svar ingenting – det blir för dyrt. Trots att bullret redan idag överstiger tillåtna normer.
Det är dags att reagera mot Trafikverkets agenda för hur man vill lösa utbyggnaden av Västra Stambanan. Säg nej till förbigångsspåren och kräv istället en långsiktig helhetsredovisning.
Förbigångsspåren kommer att försena och fördyra en långsiktigt hållbar utbyggnad med två plus två spår genom Lerum.
Björn Stahre, Järnvägsföreningen
i Lerum


Björn Stahre, Järnvägsförening

10 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Även om jag inte delar V:s allmänna idéer

  så vad gäller västra stambanans självklara utbyggnad har V till 100 % rätt.
  Otroligt att andra Lerumspartier (nickedockorna)fortfarande tjatar om motorvägsmot, bilbroar och sina påhittade fantasitunnlar ute under skogen.
  Men de är väl för fega för att våga säga emot det helt dominerande kommunalrådet. Bestraffa deras ynkliga feghet i kommande val!

 2. Svar: Magnus 2010-09-07 Kl: 10:20

  Som framgår av mitt tidigare inlägg så vill (v) ha en utbyggd stambana. Det enda realistiska alternativet idag är i nuvarande korridor. Viktigaste är att arbetet börjar snarast och att Lerums kommun slutar tredskas på det sätt som man gör idag.

 3. Svar: Magnus 2010-09-07 Kl: 10:20

  Alla partier som stöder en snabb utbyggnad av Västra stambanan på befintlig banvall genom Lerum borde rimligtvis få stöd av alla tänkande Lerumsbor.
  Alltså alla Lerumsbor som lever i verkligheten och inte lurats att tro på orealistiska, fantasifulla sagor om svindyra tunnelbanor under Lerums skogar.
  Rösta på verkligheten vid kommande val!

 4. Svar: Peter 2010-09-05 Kl: 09:53

  Då får man väl förstärka den befintliga banvallen om och där det behövs. Allt blir billigare än att spränga/gräva tunnlar för en ny banvall med spår ute i ödemarken.
  Hävdar du verkligen, Peter, att när alla världens järnvägar behöver kompletteras så måste man bygga nya parallella järnvägar på nya banvallar i tunnlar?!?!?. Eller är det något världsunikt med lilla Lerum som på grund av obefintlig planering och inkompetenta politiker placerat (och vansinnigt nog fortfarande planerar) bostäder alltför nära den drygt 150 år gamla järnvägen.
  Märkligt att somliga desperat försöker hitta problem för att försöka försvara sina totalt orealistiska fantasier om tunnelbanor på landet.
  Det väsentliga är att hålla ihop stråket motorväg/järnväg (där motorvägen stör mest) i en enda begränsad bullerzon försedd med nya bullerdämpande åtgärder – där självklart bostadsbebyggelse är förbjuden.

 5. Svar: En järnväg i Lerum-inte två 2010-09-03 Kl: 13:03

  En liten detalj bara!I banverkets nu mera nedlagda utredning står det om jag minns rätt att de nuvarande spåren måste ha samma standard som de man bygger bredvid. Det innebär ju att det är fyra helt nya spår som ska dras och det på en banvall som byggdes för 150 år sedan. Där det idag trafikeras tågset om 16000 ton. Att försöka likställa järnvägen nu och då är ju som att man skulle bygga en stor trafikled på en liten befintlig väg och säga att vägen har alltid legat här.

 6. Du glömde det väsentliga, Stahre

  Alltså i din sista mening efter ”två plus två spår” föll av outgrundlig anledning ”givetvis på existerande banvall” bort.

 7. Svar: Magnus Pettersson (v) 2010-09-03 Kl: 08:11

  Äntligen någon som kallar den så kallade ”järnvägsföreningen” vid ett relevant och korrekt namn.
  Motorvägsföreningen, miljöförstörarna, bakåtsträvarna, sagoberättarna, rädda värdet på min felplacerade tomt etc. är bra exempel på passande namn.
  Att motståndare till järnväg, god miljö, god kollektivtrafik, sunda infrastrukturinvesteringar och fanatiska tillbedjare av ökad biltrafik kallar sig ”järnvägsföreningen” är onekligen både löjligt och komiskt.

 8. Sluta drömma och börja agera realistiskt!

  Redan 2005 skrotade Banverket förslaget med en bana norr om Aspen. Nu har ”järnvägsföreningen” utvecklat idén till inte bara en järnväg – utan en 2 mil lång tunnel! Stahre återkommer med en dåres envishet kring denna idé, som är så utopisk att den sannolikt aldrig kommer att förverkligas.

  Som en tillfällig lösning räcker snart inte förbigångsspåren heller, men det är inte pengar kastade i sjön – Tvärtom. De leder till att vi på kort sikt får en viss kapacitetsökning och på lång sikt kan dessa investeringar leda fram till den enda realistiska lösning som presenterats – 3 eller 4 spår i nuvarande korridor.

  Visst ska man ha visioner. Min vision är pendeltåg med 15 minuters intervall (eller oftare), fjärrtågsstopp i kommunen, färre bilar, färre lastbilar, minskat buller från E20. Samt att Lerum inte bara säger att man ska vara en ledande miljökommun utan faktiskt också lever upp till detta.

  Men man ska även vara realist. Tunnelvisionen kostar skattebetalarna många miljarder, vilket Stahre anser ska tas från andra mer angelägna investeringar. Om han sedan är villig att bidra med egna skattemedel för att bygga tunnlar i varenda kommun i landet framgår inte.

  Medan ”Motorvägsföreningen” fortsätter att driva denna fråga fortsätter trafiken att gå på E20. Lastbilar, privatbilar, pendlare fyller E20 och Göteborgs infarter. Bl.a. för att det inte finns plats på stambanan.

  Det är dags att Lerums kommunledning slutar drömma och börja jobba för en realistisk lösning. Frågan kan inte vänta längre!

 9. Vilket tjat om fantasifostret milslånga järnvägstunnlar

  Nu klagar några fastighetsägare bosatta nära stambanan på buller. Järnvägen är mer än 150 år gammal och minsta barn måste under denna långa tid förstått att den hörs. Ansvaret för att några bostäder är lite bullerstörda ligger alltså till 100 % hos kommunalpolitiker och byggnadsnämnd men i första hand på de individer som alldeles frivilligt och väl medvetna om buller, bosatt sig alltför nära järnvägen.
  Somliga ångrar sig nu och försöker förhala stambanans naturliga, och nödvändiga komplettering med ett par spår genom att sprida rent löjeväckande fantasier om tunnelbanor i Lerums skogar.
  De som hittat på dessa historier har inte en aning om var tunnlar kan placeras, resultat av någon geologisk undersökning eller någon kvalificerad ekonomisk kalkyl.
  Det enda som är helt säkert är att det blir oförsvarligt dyrt att bygga järnvägstunnlar i ödemarken under Lerums skogar och att de därför inte kommer att byggas – åtminstone inte inom överskådlig framtid.
  Därför sluta tramsa och bygg ut stambanan, bygg bullerskydd och förbjud bostadsbyggande alltför nära järnvägen.
  För Sveriges, Lerums och miljöns skull!

Kommentering är stängd.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det