Tunnel Partille – Floda

Debatt

Vad har Göteborgarna i Borås att göra? Med dessa ord begravdes projekt Götalandsbanan fram till åtminstone 2050. Det innebär att Västra Stambanan får ta emot den kommande trafikökningen. Nu är tunneln norr om Aspen mer aktuell än någonsin.
Västra Stambanan har en mängd problem. Bristande kapacitet, pendeltågen vad beträffar tidhållning, biljettsystem, en utsliten banvall, eftersatta investeringar, snö, löv och is med mera. Det var ju inte meningen att folk skulle börja köra bil igen bara för att man inte kan lösa dessa problem.
Alltså är frågan mer aktuell än någonsin att knyta an till Banverkets (nu Trafikverkets) ursprungsidé om en tunnel Partille – Floda.
Denna tunnel löser flaskhals-problemen i trafiken, även med hamnens årliga tillväxt om sju procent. Tunneln är betydligt billigare än att bygga utmed befintlig bana samtidigt som betydande miljövinster uppnås i samhällena.
Trafikverket planerar flera förbigångs/uppställningsspår till en stor kostnad. Dessa spår löser inga problem utan försenar tågen ytterligare med inbromsningar och segdragna starter.
Om vi då snarast bygger en långsiktigt hållbar tunnel på Västra Stambanan för våra efterkommande i många led, motsvarar tidsförkortningen en årlig besparing för samhället med 225 miljoner kronor
Ja, då skulle plötsligt klokheten ha återvänt till våra politiker och planerare.
Björn Stahre
Järnvägsföreningen


Björn Stahre

22 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Bidrar gärna! Finns fler?

    Björn och hans vänner har ju inte bara trott på orealistiskt billiga tunnlar. Det alternativ de förespråkat har kunnat tillfredsställa kapaciteten, men knappast lyft bort den för dem önskade trafiken från Lerums centrum. Men det har de inte förstått. För de saknar kompetens inom området.

    Det är som flera skribenter på forumet säger, mycket hög tid att agera för en utbyggnad av järnvägen på sträckan Alingsås-Göteborg. Detta för att säkra Sveriges industris möjligheter till transport via järnväg samtidigt som Lerums, Alingsås och Partille kommuns innevånare har möjlighet att åka kollektivt.

    Finns intresse att skapa en riktig järnvägsförening i Lerum och verka för att få fram saklig och korrekt information kring järnvägen till våra beslutsfattare istället för desinformation? Risken är annars stor att det blir som LPE skriver – tiden går och inget händer.

Kommentering är stängd.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det