Glädjen i centrum

Sportreportage

När golfvärlden förändras ska Stora Lundby golfklubb stå stadigt.
Ett handlingsprogram har arbetats fram under mer än ett års tid. Det är styrelsens förhoppning att det ska godkännas på årsmötet.

Mats Åhman, ordförande i Stora Lundby golfklubb, är entusiastisk över handlingsprogrammet, som fått namnet ”Golfglädje i centrum”. Klubben har gått igenom alla delar av föreningen som anläggningsfrågor, arbetsmiljö och ekonomi, och skapat principer för hur dessa ska skötas.
En röd tråd som ska leva i föreningen under en längre tid.

– Det ska fungera oavsett vilka det är som sitter i styrelsen, säger Mats Åhman.
Alla golfklubbar har haft det svårt under de senaste åren. Efter att ha haft ett ständigt ökat medlemsantal har man i stället fått kämpa för att behålla medlemmar och locka nya.

– Det finns för många golfklubbar, säger Mats Åhman.
Han berättar att golfklubbarnas förändrade levnadsvillkor fick klubben att börja fundera på hur man ska klara sig i framtiden. Som en del i handlingsprogrammet vill Stora Lundby golfklubb spegla hur samhället ser ut i stort.

– Det är väldigt konstigt att bara 30 procent av våra medlemmar är kvinnor. Golf är en väldigt jämlik sport som passar väldigt bra för både kvinnor och män, säger Mats Åhman.

Han vill dessutom få in fler människor med annan kulturell bakgrund. Bland annat vill han bjuda in skolklasser till provspel.
För att få en stabil ekonomi, men ändå kunna göra nödvändiga investeringar, har man lagt fram förslaget att rörliga intäkter, från green fee-avgifter och driving range, ska gå oavkortat till framtida investeringar. Dessutom är det medlemmarna själva som ska stå för driften av anläggningen, rent ekonomiskt.

Konkret innebär detta att medlemsavgiften har höjts med 300 kronor, till ungefär 5 400 kronor. Ytterligare en höjning är planerad till nästa år, då den första höjningen inte räcker till hela omkostnaden. Sedan får marknaden avgöra.

– Tappar vi 50 medlemmar är det klart att vi förlorar pengar. Men inte mer än att vi klarar av det. Då får vi minska kostnaderna i stället.

Förslaget, som styrelsen hoppas få igenom på årsmötet den 21 mars, har mötts positivt av medlemmarna, enligt Mats Åhman.
– Jag är förvånad över att vi inte har mött något motstånd.