Svar om järnvägsföreningen

Debatt

Svar till Magnus Pettersson.
Magnus Pettersson har i förra veckans nummer av LT ondgjort sig över Järnvägsföreningen i Lerum.
Magnus inledande problembeskrivning delar Järnvägsföreningen till fullo. Behovet av kapacitetsförstärkning är stort på Västra Stambanan.
Magnus anser reservationslöst att Trafikverkets ”specialister” är de enda som kan ha rätt. Fel, Magnus! Järnvägsföreningen har grundligt satt sig in i och analyserat Trafikverkets alla utredningar om järnvägen i Lerum. Ju mer man tränger in i utredningarna desto tvivelaktigare blir innehållet. Några exempel.
• För att nå Trafikverkets ursprungliga mål att snabba tåg skall köra om långsamma krävs 20 kilometer i timmen. Detta är enkel matematik med sträcka, hastighet och tid som ingående komponenter. Vad ville Trafikverket bygga? Jo, åtta kilometer, som senare blev 10.
• Utbyggnaden är främst avsedd för godstrafik. Men var i alla utredningar analyseras godstrafiken? Ingenstans! Så småningom presenterades ett Gods – PM omfattande en (1) sida.
• Lerum är en av Sveriges mest bullerutsatta kommuner. En utbyggd järnväg ökar bullret ytterligare. Vad vill Trafikverket göra? Svar: Så lite som absolut är möjligt. Det blir för dyrt.
För att nå erforderliga längden 20 kilometer måste nya spår byggas. Men var skall järnvägen dras när utbyggnaden i Lerum är klar? Svaret är utmed Aspens strand, genom Bokedalens naturreservat, över kvicklermarkerna vid Kåhög, genom Partille tätort.
Vad kommer den fortsatta utbyggnaden att kosta? Ingen vet, men att det minst blir lika dyrt som de 2,7 miljarder kronor som Trafikverket kom fram till när man lade ner fyrspårsutredningen, är ställt utom allt tvivel.
Järnvägsföreningen har utvecklat ett tunnelförslag norr om Aspen. Tunneln är med stöd av Trafikverkets kalkyler kostnadsberäknad till 3 – 4 miljarder kronor att jämföras med 5 – 6 miljarder kronor för en motsvarande utbyggnad i ytläge utmed befintliga spår. Dessutom är tunneln rak och en kilometer kortare. Vad säger svenska skattebetalare om att betala 1 – 2 miljarder kronor mer för en sämre lösning? Räcker inte Hallandsås? Befintlig bana skall finnas kvar och användas av lokaltrafiken.
Den samhällsekonomiska nyttan av tunneln kan beräknas till 225 miljoner kronor per år enbart i tidsvinster. Adderas miljönyttan blir vinsten ännu större. Så även ur samhällsekonomisk synvinkel är tunneln bättre.
Banverkets tidigare generaldirektör Minoo Akhtarzand uttalade sig för övrigt uppskattande över tunnelförslaget vid en uppvaktning av Järnvägsföreningen.
Men vad gör Trafikverket? Hittills har man inte upprättat en långsiktig plan för hur Västra Stambanan skall utvecklas. Detta trots att Trafikverkets chef Håkan Wennerström i LT för ett par veckor sedan underströk att det i en snar framtid finns behov av fyra spår hela sträckan mellan Alingsås – Göteborg. Var skall dessa dras? Trafikverket plottrar bort en billigare och långsiktigt hållbar helhetslösning genom att planera kortsiktiga förbigångsspår lite här och där utmed sträckan. Förbigångsspår som inte ger mer kapacitet.
Järnvägsföreningen arbetar för en långsiktigt hållbar utbyggnad av Västra Stambanan. En första rimlig etapp är Göteborg – Floda med en direkt koppling till Hamnbanan.
Björn Stahre
Järnvägsföreningen


Björn Stahre

25 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Publisera något järnvägsföreningen !

  Skaffa en hemsida järnvägsföreningen, internet är faktiskt utmärkt för att sprida information? Men ni kanske inte vill det ? Så kunde vi alla andra få se på vad och var ni vill förstöra, nu orörda frilustsområden och bebyggelse. Vi kunde också era ”kalkyler”. En sökning via Google på ”järnvägsföreningen i lerum” borde ha resulterat i någon form av dokumentation.

 2. Nya Järnvägsföreningen!

  Låt tågen gå på stora broar uppe i luften så kan vi spara 10 miljoner! Ljudet från tågen kommer inte att störa. Tänker inte svara på några frågor kring mitt påstående och är därmed lika trovärdig som nuvarande Järnvägsföreningen.

 3. Svar: TT 2011-04-14 Kl: 12:53

  Omröstning om vad?? Lerum har självklart inte med stambanans komplettering att göra och får skylla sig själv om man tillåtit bebyggelse alltför nära en drygt 150 år gammal järnväg. Tänk om varje litet stationssamhälle i Sverige skulle ha egna egoistiska synpunkter på Sveriges stambanor. Då skulle vi aldrig få några fungerande trafikleder.

 4. Finns handlingar hos kommunen, om inte..

  Kära politiker.
  Vi är många som nu begär ut Järnvägsföreningens kalkyler. Men vi får inget gehör. Det blir löjligt. Björn ska spara 3 miljarder, men vill inte visa hur. Vi inser ju alla att det inte finns några och Järnvägsföreningen bara driver med oss. Men har de lurat politikerna också?
  Vi antar att ni som har fattat beslut om dessa har fått tagit del av dem.
  Följaktligen borde de finnas hos kommunen. jag begär ut dem idag.
  Om de inte finns så undrar man lite vad ni har grundat beslutet på.

Kommentering är stängd.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det