Integrationsminister Erik Ullenhag hälsades välkommen av Holger Andersson från Hela Sverige ska leva, som höll i  miljökonferensen. Foto: Christina Lundin

Vill skapa fler gröna jobb

Tollered

Omställning till ett hållbart samhälle, lokal utveckling och integration.
Det var frågorna för dagen när 90-talet politiker, tjänstemän och föreningsfolk  samlats för en miljökonferens på Nääs i förra veckan.

Lerums kommunalråd Anna-Lena Holberg och miljöstrateg Micaela Holmberg fick inleda konferensen och förklara hur Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun år 2025.

Anna-Lena Holberg berättade bland annat om den stora satsningen på att lyfta hela Gråbo och skapa ett hållbart samhälle.

Micaela Holmberg berättade om allt arbete som görs från odlingslotter i skolträdgårdar till energieffektivt byggande.

Jan Forsmark från organisationen Hela Sverige ska leva gav dock en svartare framtidsbild:
– Vi måste radikalt ställa om vårt sätt att leva och vi måste göra det nu, förklarade han.

Han pekade på en världsekonomi i obalans där allt grundar sig på att man handlar mer.

Konferensens hedersgäst var integrationsminister Erik Ullenhag. Han  påminde om att trots att 60 000 utlandsfödda går till jobbet varje dag, så är det mindre än en procent som arbetar inom jord- och skogsbruk. Detta trots att det var där många jobbade i sina hemländer.

Bland övriga talare på förmiddagen fanns Marianne Barrljung från Hushållningssällskapet. På eftermiddagen var det work shops och seminarium.

Kommunens turismutvecklare Åsa Qvist höll i ett seminarium om hållbar turism:
– En givande dag med många nya kontakter. En sådan kontakt kan kanske resultera i ett nytt projekt inom matproudktion.

Gunilla Wingne, som jobbar med bygg- och planfrågor i kommunen, var också entusiastisk.
– Det var oerhört inspirerande. Framför allt att inse hur frågorna lokal utveckling, hållbarhet och integration hänger ihop.

Lika inspirerade var politikerna Ingvar Frid (FP), Lise Augustsson (MP) och Rose-Marie Jansson (V).
– Jag  ville lära mig hur landsbygdsutveckling kan vara ett medel för att integrera utlandsfödda.  Kanske kan man  erbjuda gröna lotsar i integrationsarbetet, säger Ingvar Frid.

Lise Augustsson gick på seminarium om att använda sig av nygamla byggnadsmaterial  och Rose-Marie Jansson om mat.
– Viktiga frågor är hur klimataspekterna ska få genomslag på vår matkonsumtion, hur vi kan förändra attityder och hur man får handeln med på noterna?

Konferensen avslutades på fredagen med studiebesök  bland annat på Öijared, Tollered och Hillefors grynkvarn.