För Bo Cedergårdh (FP) är Säveån en viktig del av Lerums kulturarv.

Arbetar för att bevara kulturarvet

Tollered

Om Bo Cedergårdh (FP) får sin vilja igenom ska kulturarvet genomsyra all samhällsplanering i kommunen.

Bo Cedergårdh är ordförande i den politiska beredningen för kultur och fritid vars huvuduppgift under 2011 är att ta fram en handlingsplan för att bevara Lerums kulturarv.

Det konkreta ärendet med Sannaskolans försäljning känner han inte till, men menar att med en handlingsplan för kulturarvet hade tjänstemän och politiker haft ett bättre underlag att arbeta med i samhällsplaneringen än vad man har idag.

Uppdraget att bevara kulturarvet har sin upprinnelse 2006 då politikerna uppvaktades av representanter för kulturlivet såsom föreningarna Tollereds Öfvre kraftstation, Hillefors grynkvarn och Bävsjöryds såg. Föreningar där det finns mycket kunskap hos äldre personer, kunskap som kan gå förlorad om man inte tar tillvara på den.

Fyra år senare, 2010, antog kommunfullmäktige en motion som gav uppdraget till beredningen att påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan för att bevara det lokala kulturarvet.
I april fick fullmäktiges politiker grunna på vad som menas med kulturarvet och i maj bjöds en grupp om 50 speciellt utvalda personer in av beredningen för att diskutera frågan.

– Vi har fått flera hundra förslag på vad som är kulturarvet och listan växer, konstaterar Bo Cedergårdh.
Och listan lär växa ytterligare för på Livsrumsdagarna vill politikerna ha medborgarnas förslag.

Hans önskescenario är att Lerum börjar arbeta med så kallad ”cultural planning”. Att samhällsplaneringen tar hänsyn till kulturen i större utsträckning.
Han tror också att kommunen med en handlingsplan för kulturarvet hade kunnat undvika dagens stridigheter kring Lerums centrumutveckling.

– Hade vi jobbat med det här tidigare så hade det inte blivit så konfliktorienterat. Då hade kunskap om kulturella värden funnits redan i planeringsfasen och olika parter hade fått höras.

Frågan är hur politikerna ska avgränsa handlingsplanen så att det blir en meningsfull och användbar produkt. För begreppet kulturarv kan ju egentligen innebära vad som helst.
– Vi vill att handlingsplanen ska vara så öppen som möjligt. Avgränsningar ska man göra i ett senare skede, säger Bo Cedergårdh.

I slutet av 2011 ska beredningen för kultur och fritid presentera för kommunfullmäktige hur man ska gå vidare med arbetet om kulturarvet.
Att handlingsplanen är färdig då vill inte Bo Cedergårdh lova.

Läs mer
Sannaskolan säljs