Hillefors grynkvarn i Stenkullen. Foto: Carina Svensson

Hillefors grynkvarn

Reportage

Hillefors grynkvarn är Sveriges enda vattendrivna grynkvarn berättar museiföreningen på hemsidan.

Det har bedrivits verksamhet i kvarnen från 1800-talets slut. De nuvarande byggnaderna byggdes dock 1913, efter att de ursprungliga hade brunnit upp.

Runt 1900 utökades verksamheten med en såg och en benstamp. Traktens bönder kom till stampen med kreatursben och fick dem stampade till mjöl, som användes som gödsel. På 1930-talet lades stampen ner efter att det hade blivit förbjudet med hemslakt. Sågen togs ur drift 1965.

Idag är kvarnen ett museum. Det anordnas guidade visningar, och i den gamla lagerlokalen arrangeras konserter och utställningar. Kvarnen ägs av Lerums kommun och arrenderas av Hillefors grynkvarns museiförening, som arbetar med att återsälla den så att man ska kunna tillverka havregryn här igen.