Stipendiet delades ut av Berghultsskolans elever till Marie Jörgensen-Pesch och Ludvig Sandberg i Filk. Foto: Privat

Filk fick Månsstipendium

Nyheter

Föräldraföreningen i Lerums kommun, Filk, fick årets stipendium ur Måns Jenningers minnefond.
Motiveringen var: ”Filk har visat hur viktiga engagerade föräldrar är för att tillsammans göra skolan till en trygg arbetsplats för alla”.

Det var elever från Berghultsskolan i Floda, förra årets stipendiat, som delade ut stipendiet på Göteborgs stadsbibliotek. Detta skedde i samband med utställningen Mobbning stoppar vi tillsammans, ett arrangemang med fotoutställning och seminarier.

Filk blev glada över utmärkelsen.
– Nu ska vi i styrelsen göra allt som står i vår makt för att hedra priset under det här året och framöver, säger Marie Jörgensen-Pesch från föräldraföreningens styrelse.
Hon fortsätter:
– Vi jobbar inte med enskilda skolor eller enskilda barn men menar att ökade resurser i skolan kan innebära att mobbning och kränkande behandling upptäcks i tid. Det som hände Måns hände inte för att det var Lerums kommun, det kunde ha hänt någon annan stans. Men när det gäller mobbning är det viktigt att få fler vuxna till skolan, det behöver inte nödvändigtvis vara fler lärare utan kan också vara till exempel klassmorfäder.

Filk förklarar vidare att man är övertygade om att en öppnare samtalskultur i och kring skolorna i Lerums kommun bidrar till ett bättre arbete också mot mobbning.

Bakom arrangemanget står Måns Jenningers minnesfond, och Claes Jenninger är väldigt nöjd. Det kom i snitt 400 personer per dag, besökarna var förutom allmänhet också skolklasser, politiker från Göteborg och ansvariga inom lärandesektorn från Göteborg.

Claes Jenninger fick beskedet att han fick använda lokalen i början av januari. Även om det var kort varsel lyckdes han få kända föredragshållare som till exempel Lars Arrhenius, barnombudsman, Zelma Fors, psykolog och Jan Beskow, professor i suicidprevention.  
– Det var faktisk inte svårt, de kände att det var för en viktig sak, konstaterar han.

På plats fanns även personal från Skolverket, Skolinspektionen, Friends och Barnverket.

Claes Jenninger tycker att det är positivt att styrande i Göteborg tog till sig budskapet.
– Mobbning stoppar vi tillsammans, säger han med eftertryck och fortsätter:
– Det är helt entydigt från alla dem som kom att det här är en strukturell fråga. För att ta ett krafttag mot mobbning krävs samarbete mellan alla i skolvärlden, politiker, skolledning, enskilda lärare, elever och föräldrar. Det går inte att lägga hela ansvaret på en enskild lärare. Alla måste jobba på att skapa en trygg psykosocial miljö på skolorna.