Kapacitetstaket är nått

Debatt

Västra Stambanan, en av Sveriges mest trafikerade banor, har nu nått sitt kapacitetstak. Detta kan medföra förseningar skriver Trafikverket. Som vi alla vet har detta redan hänt.Trafikverket vill lösa problemet med förbigångsspår i Stenkullen. Ett både oekonomiskt och ineffektivt sätt att lösa stambanans framtida långsiktiga hållbarhet.

Att bygga två förbigångsspår i Stenkullen kräver att man river en del av den nybyggda perrongen, exproprierar hus i Vattenfallsbyn och flyttar vägar. Fler tåg innebär mer buller och vibrationer. Mer buller och vibrationer innebär fler sprickor i Sveriges enda vattendrivna havregrynskvarn (byggnadsminne). Det blir ännu mer buller i det redan mycket bullerstörda Säveåreservatet. Något att tänka på för en kommun som vill bli ledande miljökommun. Allt detta för att Trafikverket hoppas uppnå sitt mål att öka kapaciteten.

Hur lång och störande ombyggnationen blir har Trafikverket inte deklarerat. Uppmärksammas bör att Trafikverket i järnvägsutredningen 2004 talade om helt andra insatser än vad som nu är aktuella med förstärkningar med KC-pelare, inlösen av fler hus etc. Otillräckliga bulleråtgärder kommer att drabba naturreservatet. Här har länsstyrelsen helt andra krav. Byggs förbigångsspåren skall hela kommunen bullerskyddas menar länsstyrelsen. Och bullerskydd krävs på båda sidor om spåren.

Förbigångsspår placerade i Stenkullen kommer för övrigt knappast att öka vare sig stambanans kapacitet eller kvalitet.


Birgitta Waldenborg, Järnvägsf

2 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Återigen ogrundade påståenden!

  Birgitta och hennes vänner kommer återigen med ogrundade påståenden (t ex om sprickor i den gamla kvarnen, vilket är något de uppfunnit själva).

  Jag tänker dock inrikta mig på det som är mitt specialområde, nämligen kapacitet. Birgitta skriver att förbigångsspår i Stenkullen knappast kommer att öka vare sig stambanans kapacitet eller kvalitet. Det är helt uppåt väggarna fel!

  Låt oss anta att kapacitet kan kvantifieras genom att ange antalet tåg som kan köras på banan under ett givet tidsintervall. Om vi under en tidsperiod vill köra ett visst antal pendeltåg enligt en styv tidtabell får vi vissa luckor där vi kan köra andra tåg. Det absolut bästa är om vi kör ett pendeltåg först och ett godståg efter pendeln. Då kommer pendeln att köra ifrån godståget när det startar efter ett stopp, men bli ikappkört när pendeln står stilla för resandeutbyte. Men ligger ett godståg efter pendeln finns inte möjlighet att även släppa förbi snabbare resandetåg utan att påverka nästa pendel. Man hinner helt enkelt inte släppa förbi två tåg. Lösningen är att man låter godståget köra efter pendeln till Lerum. Sedan tar man godståget åt sidan och låter två snabbare resandetåg köra om. När det andra resandetåget passerat Lerum släpper man ut godståget, och det kommer att ligga precis före pendeln. Den här beskrivningen kan bara köras i ena riktningen, för vi har bara ett långt spår där vi kan ta ett godståg åt sidan, antingen ett på väg mot Alingsås eller ett på väg mot Göteborg.

  Om vi nu bygger ett passagespår i Stenkullen kan vi köra det ovan beskrivna tricket BÅDE för ett godståg på nordgång och ett på sydgång. Om vi återgår till vår förenklade definition på kapacitet – antalet tåg som kan köras på en angiven sträcka under en given tid. Vi har, med det nya spåret, fått möjlighet att köra ett godståg i vardera riktningen, istället för i bara den ena riktningen. Handen på hjärtat, Birgitta, har vi inte fått en förmåga att få igenom fler tåg då? Det är det som kallas ökad kapacitet.

  Nu är klockan sent, så om den ökade kvaliteten skriver jag en annan dag.

  Om någon blivit nyfiken på hur tågen planeras köras (och tas åt sidan) kan ni gå in och titta på Trv hemsida och titta på ”dagliga grafer”. Den för oss intressanta sträckan redovisas på graf nr 36. Där kan ni gå in och titta på ett exempel på det jag beskrev (t ex på dagens graf, den 27/3, där tåg 43002 tas åt sidan i Lerum kl 1509, för att bli omkörd av resandetågen 7286 och 106, varefter godståget släpps ut på linjen igen kl 1528).

 2. Oj-oj-oj

  Inte visste jag att det det blir så stora konsekvenser av ett nytt dubbelspår. En perrong får byggas om och grynkvarnen får ett par sprickor. Detta är ju oerhört !

Kommentering är stängd.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det