Trafikverket utesluter inte tågtunnel

Stenkullen

En tågtunnel norr om Aspen finns fortfarande med i bilden när Trafikverket börjar skissa på tänkbara åtgärder för att lösa kapacitetsproblemen på Västra stambanan i framtiden.
– Förmodligen kommer den på något sätt att finnas med i åtgärdsvalsstudien. Men man kan ju också hitta andra lösningar, säger Per Rosquist, långsiktig planerare på Trafikverket.

Tidigare i höst tog Trafikverket nya tag i planeringen av Västra stambanans framtid. En så kallad åtgärdsvalsstudie inleddes tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionens kommunalförbund samt kommunerna Göteborg, Partille, Lerum och Alingsås.

Det är precis vad Lerums kommunstyrelse frågade efter i våras, i ett yttrande om järnvägen. Lerumspolitikerna framförde då önskemålet att sträckan Floda-Göteborg ska vara utbyggd till fyra spår när Västlänken är klar, alltså runt 2027-2029.
”I ett senare skede måste hela sträckan mellan Göteborg och Alingsås byggas ut till ett 4-spårssystem”, tillade en enig kommunstyrelse.
– Det är den frågan vi tar tag i nu, säger Per Rosquist och tillägger att Trafikverket hade gjort det även utan skrivelsen från Lerum.

Enligt honom kommer ett antal åtgärdsförslag att tas fram under nästa år. Studien kopplas till VG-regionens pågående arbete med en målbild för tågtrafiken. Det arbetet omfattar flera olika tidsperspektiv.
– Vi tar fasta på dess olika årtal, 2016, 2021, 2028 och 2035.
Till 2016 handlar det om att fortsätta genomföra de punktåtgärder, som redan har beslutats, till exempel förbigångsspår i Stenkullen. Därefter, fram till 2021, ligger fokus främst på liknande åtgärder öster om Alingsås.

Efter det är det fortfarande en öppen fråga vad Trafikverket och dess samtalspartner kommer att välja att satsa på. En helt ny situation uppstår när Västlänken blir klar. Det gäller nu att komma fram till hur kapaciteten bäst ska höjas på Västra stambanan för att utnyttja möjligheterna som Västlänken öppnar för.

Utredarna ska också försöka tänka ut hur tågtrafiken ska utvecklas åren därefter, till 2035.
– En kraftig kapacitetsutbyggnad Göteborg-Alingsås är ett tänkbart scenario, säger Per Rosquist.