Vakna Lerum

Debatt

Det är nödvändigt med ordentliga satsningar på infrastrukturen, främst i järnväg och kollektivtrafik, i Göteborgsområdet. Den framförhandlade (2010) lösningen – det Västsvenska paketet – var rätt tänkt, men innehållet är tyvärr behäftad med stora brister. Ett resultat av en politisk kohandel, när den är som allra sämst.

Främst gäller det projektet Västlänken, en åtta kilometer lång pendeltågstunnel i göteborgsleran, som är kostnadsberäknad till 20 miljarder (!!). Ett belopp som raskt kan öka när alla inte redovisade kostnader kommer upp på bordet och märk väl redan 20 miljarder ”äter upp” minst 60 procent av kakan.

Västlänken är direkt felaktig, därför att; kostnaden är gigantisk och nyttan är minimal, samt tar lång tid att genomföra, klar 2030 (i bästa fall?). Ur risksynpunkt är det en riktig ”rysare” (kan bli en ny Hallandsås?).
Riksrevisionen har också utnämnt Västlänken till ”Sveriges sämsta infrastruktur-projekt”. På frågan – vem behöver Västlänken? – är svaret följande:
l Kranskommunerna behöver inte Västlänken, däremot en fungerande och kapacitetsstark Göteborg centralstation.

l Göteborg(-arna) behöver heller inte Västlänken, snarare bättre spårvagns- och busstrafik.
Hur skall vi då komma till rätta med denna felsatsning? Jo, istället för Västlänken – bygg riktiga projekt, sådana som är nyttiga och effektivt kan lösa infrastruktur-problemen i Göteborgsområdet.

Projekt, som matchar och gör detta är:
l Göteborg centralstation måste lösas nu, i närtid(!), inte 2030. Goda lösningar har presenterats och finns tillgängliga.
l Västra stambanan har flera strategiska uppgifter – fjärr, gods, regional- och pendeltåg – men spårkapaciteten räcker inte! Bygg därför två nya spår på sträckan Göteborg – Floda, i en första etapp.
l Tvärförbindelse (bygg östlig ringled) Göteborgsregionen har en västlig ringled (söder-, väster- och norrleden), men den östliga saknas. Den kan lösas både snabbt och kostnadseffektivt.

Bygg ”Österleden” i två etapper, först E6 (Angeredsbron) till E20 i Partille för att därefter knyta ihop E20 med Rv 40.
l Boråsbanan. Nytt dubbelspår på sträckan Göteborg – Mölnlycke
Dessa projekt kostar, sammantaget, mindre än den ”tokiga Västlänken”, varför det blir pengar över för att modifiera och göra trängselskatte-systemet en aning lättare att leva med.

Lerumsbor, det är hög tid att höja rösten! Vi skall inte betala extra bilskatt till felaktiga projekt. Vi kan, med eftertryck, hävda att skattebetalarnas pengar skall användas effektivt, det vill säga gå till projekt som gör verklig nytta.

Tyvärr, är det lättare sagt än gjort. I Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse har jag ännu, trots flera försök, inte lyckats ”dyrka upp” den politiska låsningen.

Men skam den som ger sig. Centerpartiet står upp för både effektivare och snabbare infrastruktur-satsningar. Men vår röst måste bli starkare. Vill du göra gemensam sak med oss, och öka trycket på att skattepengarna används rätt, är du välkommen att höra av dig!


Lennart Wassenius (C)

2 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Är västlänken det bästa?

  Du gör ett gott arbete, Lennart, genom att fundera kring långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar för Göteborgsområdet. Jag har inte kompetens nog att kunna rangordna alla de olika förslag som har debatterats, men magkänslan säger att västlänken inte är rätt väg att gå. Projektet verkar vara extremt riskfyllt när det gäller att skatta kostnad och tidsåtgång för genomförande.

  Jag är definitivt ingen expert på området, men nog vore det konstigt om det inte gick att förbättra situationen i Göteborgsområdet på ett billigare och snabbare sätt än vad västlänken innebär.

 2. Vilka partier stödjer?

  Tack Lennart Wassenius för ditt stora engagemang för att skapa förnuftigare användning av trängselskattepengarna än vad Göteborgspolitikerna tänkt sig.
  Fråga 1: Två nya spår Göteborg-Floda – är det tunnelförslaget från Partille till Floda /Öijared som du menar med den skrivningen?
  Fråga 2: vilka politiska partier i Lerum stödjer järnvägstunnelalternativet Partille – Floda förutom Centern?

Kommentering är stängd.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det