Replik om järnvägen

Debatt

God natt, Magnus

Magnus Pettersson ( V ) har replikerat på min insändare ”vakna Lerum”. Han ställer bl a frågan; ”varför har Lerum halkat på efterkälken …?”
Svaret är att det i huvudsak beror på myndigheten själv, d v s Banverket/Trafikverket. Man lanserade (2004) ett utbyggnadsprojekt med ytterligare två spår på sträckan Aspen – Floda (8 km). Projektet höll dock inte för en närmare granskning, varken trafikmässigt eller ekonomiskt. För att kunna fungera som ett dynamiskt omkörningsspår behövs en sträcka på 20 km och att bygga i anslutning till befintliga spår är väldigt dyrt. Anvisade medel om ca 0.8 miljarder räckte inte alls, man behövde drygt 2.5 miljarder! Problem med geologin (kvicklera) fanns också med i bilden.
Projektet blev till slut helt omöjligt och i juni 2009 lade Banverket ner utredningen. En viss betydelse för Banverkets beslut var också att de tog intryck av inspel från en fristående expertgrupp. Detta bekräftades vid ett möte med Banverkets generaldirektör i september 2009.
Gruppen föreslog en tunnellösning norr om Aspen, från Sävenäs/Fjällbo till Floda/Ubbared (en parallell till Grödingebanan i Södertälje). En sådan lokalisering är trafikmässigt, ekonomiskt och miljömässigt överlägsen.
– 6 minuter kortare restid för fjärrtågen
– Kostnaden är 30-40% lägre än motsvarande 4-spårslösning
– Stora miljövinster – buller, vibrationer, risk – och bäddar för stationssamhällets renässans.
– Skapar utrymme för en tätare (och fungerande!) lokaltrafik på befintliga spår.
– Öppnar också för närregiontåg, som kortar restiden med 16 minuter mellan Göteborg och Alingsås.
Mot bakgrund av detta är Magnus Petterssons argumentering synnerligen märklig. Mig veterligen är också (V) ensam om denna.
Vidare talar Magnus P om Västlänken, ett nonsensprojekt som ingen behöver! Nej, lyft ut denna tårtbit i paketet och ersätt med riktiga projekt. Då räcker pengarna för att bygga både Boråsbanan (Göteborg – Mölnlycke) och Västra Stambanan (Sävenäs – Floda).


Lennart Wassenius

26 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Svar till Björn H. Håkansson

  Det var också ett skäl till att Grödingebanan byggdes. Kommunerna utefter den gamla banan ville inte ha all godstrafik genom samhällena.

  Lunds kommun kräver också att det byggs en yttre godsbana utanför bebyggelsen. Planerna på detta finns att läsa om på Trafikverkets hemsida.

 2. Ännu en tågolycka med explosionsbrand.

  När det nu gäller att bygga ny järnväg; bredvid den befintliga eller utanför tätbebyggda områdena, så anser jag att vi bör undvika låta godstrafik med farligt gods fara genom tätorter.

  Den 4 maj så var det ett kemitåg i Belgien som spårade ut med efterföljande explosionartad brand.

  Och häromdagen 9 maj så inträffade en explosionsartad brand med propangas vid Belaya Kaliva stationen i den Ryska provinsen Rostov. Med resultat cirka 30 skadade och 3000 som evakuerats, samt undantagstillstånd.

  Så jag undrar varför i onödan riskera folks liv och hälsa vid tätorterna längst med järnvägen?

 3. Svar: Göran Alm 20130508kl2127

  Göran Alm jag ser en poäng i ditt resonemang. Att bygga ut den befintliga krokiga museibanan hör inte framtiden till. Möjligen en framtida hobbybana för gänget Anten-Grävsnäs järnväg.

  Framtidens järnväg skall byggas för att kunna konkurrera med flyg och bil.

 4. Svar till Johan

  Alla de argument som Wassenius framför är precis de som fick Grödingebanan byggd. Det är nu 20 år sedan den togs i bruk. Om man kan bygga en järnväg i den ena änden av stambanan, varför då inte förlänga den andra änden från Alingsås till Göteborg. Det är inte bara en fråga om en otillräcklig bit fyrspår det handlar om. Sverige behöver en riktig järnväg. Om du höjer blicken en aning och ser vad man gör på kontinenten så har man där principen att resor upp till 50 mil ska företas på marken och så bygger man järnvägar därefter. Detta har gjort att t.ex. Frankrike nästan inte har något inrikesflyg längre. Här har vi tre bolag som flyger 40-50 flighter dagligen mellan Sthlm-Gbg. Tågen har ungefär hälften så många avgångar. Kan man lägga någon miljöaspekt på detta? Betänk att vi i Sverige inte har en meter höghastighetsjärnväg och kommer inte att få det heller men något bättre än en museibana borde väl gå att få till. Det finns dessutom en stor region i mellansverige som behöver en snabb järnväg. Idag är det bil som gäller för detta område. Är det något att tänka på ur miljösynpunkt? Utan en ny snabb järnväg så sitter vi fast i skiten för oöverskådlig framtid. Väljer man den lösning som du förespråkar kommer framtida generationer att fråga, hur tänkte dom kanske rent av, tänkte dom. Nu är det här ingen stor fråga varken för dig eller mig. Med den kunskap och komtetens som Trafikverket trots allt besitter så är det tveksamt om någon nu levande kommer att få se något förverkligat. Jag kommer inte att få se det iaf. Därtill har jag införskaffat en bil för landsväg och MC för kortare resor.
  Att sedan Magnus Pettersson skulle ha kunskap och visioner i frågan är jag tvivlande till. För några år sedan ville han ”utveckla” Lerums station så att X2000 skulle stanna där! Hans räkneexempel förtjänar inte att nämnas.

 5. Fakta:

  Norr om Stockholm har man byggt 4-spår utan problemfritt ! Det borde gå här också !?? Tittar man på det ur ett geologiskt perspektiv, så skulle det kanske bli bättre i Lerum än idag !? Använder man samma teknik som man gjort i Göta Älvdalen under dubbelspårsbygget där , med kalkpelare , så skulle även den ej idag geotekniskt stabiliserade V Stambanan , vid en utbyggnad kunna bidra till en mer stabil Säveåns dalgång.

  Vid exploatering av mark kommer alltid något att få stryka på foten. Så även orörd terräng vid ett tunnelalternativ !! Bättre att exploatera en redan etablerad exploaterad del av naturen / samhället !

 6. Svar: Nyfiken! 2013-05-07 Kl: 14:32

  Det är visst två kompletterande spår. Det finns redan två fungerande spår och plats för dessa. Att banvallen behöver byggas om för dessa spår spelar ingen roll. Det är två spår som ska kompletteras till de redan två befintliga. Då blir det fyrspår. Men det är inte det viktiga.

  Jag är fortfarande av den bestämda övertygelse att man kan räkna ut med enkla medel att det blir en del logistiska hinder vid en utbyggad till fyrspår. Det kommer att bli dagar och veckor med problem för individen som åker tåg och för industrin, men sådant har fortfarande gått bra på andra håll och är således inte något problem.

  Du skrev om konsekvenserna om att lägga om trafiken under byggnationen, och jaa.. ? Konsekvenserna blir den att det blir som precis skrivet. Förmodligen många timmars förlorat arbete som du råkat ut för, men att det blir mångdubbelt bättre än idag när det är klart.

  Konsekvenserna gällande byggnationer vid sidan om järnvägen är en helt annan fråga. Det ska dock också behandlas, men tyvärr har det aldrig gått så långt då motståndarna satt sig på tvären alldeles för tidigt.

  Spontant behöver säkert en del byggnader rivas eller flyttas. Det är dock heller inget problem. Det görs dagligen. I Kiruna flyttar man en hel stad. Konsekvenser? Stökigt, bökigt och kanske lite jobbigt för den lilla individen under en period, men fortfarande mångdubbelt bättre när det är klart.

  Frågan om huruvida vilka hus som behöver rivas eller flyttas är alldeles för stor för att behandlas i LT-spalten. Det är lätt att säga att ”det ser trångt ut”. Svårare byggnationer än ett fyrspår genom Lerum har gjorts, och görs.

  Du skriver att det hade varit intressant att veta konsekvenserna. Vem tycker inte det? Det hade varit mycket intressant att veta vilka ombyggnationer som krävs. Dock endast av anledning att Trafikverket då kan sätta spaden i marken snabbt. För det krävs dock en ritning från Trafikverket som protestgruppen ”Jag-tror-på-tomten” stoppade alldeles för tidigt.

Kommentering är stängd.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det