Nya spår i bergen

Debatt

Var, när och hur vi ska bygga ut vårt existerande järnvägsnät är en av dagens viktigaste frågor. Diskussioner pågår vare sig det gäller Västlänken genom Göteborg, dubbelspår längs Västra stambanan eller en ny höghastighetsbana till Borås. Ingen tvivlar på behovet. Ingen ifrågasätter vikten. Vi vill alla att järnvägen skall fungera för människor och miljö.
Under historiens gång har mycket byggts längs spåren. Nya samhällen har vuxit sig starka vid stationerna och gamla har tynat bort. Hållplatser har anlagts, industrispår har kopplats på, bangårdar och knutpunkter uppstått.
Frågan är var järnvägen ska dras?
Järnvägsföreningen i Lerum försöker hitta svaren på denna fråga. Dagens järnvägar har två huvudfunktioner, nämligen att transportera människor och frakta gods. Båda funktionerna kan delas i korta sträckor och långa. En faktor som berör båda funktionerna, är tid. En annan är kostnad. En tredje att långväga passagerartåg generellt är snabba, medan godståg och pendeltåg vanligen är långsamma. Det är bland dessa funktioner och faktorer som svaren måste formuleras.
För att optimera järnvägsbyggandet borde funktionerna inte blandas – kraven på både tid och spår är nämligen inte desamma. Där pendel och regional passagerartrafik dominerar är det svårt att schemalägga fjärr- och godstrafik, och omvänt.
Det går fem järnvägar till och från Göteborg Av dessa är Västra stambanan den mest trafikerade och denna bana servar alla trafikformer. Redan nu är den överbelastad och måste byggas om.
Om vi fokuserar på funktion så är den viktigaste pendeln mellan Göteborg och Alingsås, de viktigaste regionaltågen leder från Göteborg ut på slätten upp till Skövde och de viktigaste fjärr-tågen mellan Göteborg och Stockholm och längre norr.
Men alla kan inte köra samtidigt genom samma flaskhals. Det behövs en alternativ sträckning som separerar fjärr-, en del region- och de allra flesta godstågen från pendeltågen och en del regiontåg. En alternativ sträckning som löper utanför sträckningen mellan Göteborg och Alingsås, men längs den utan att skada naturen eller tätorterna.
Kort sagt, flaskhalsen är mellan Fjällbo/Sävenäs–Floda/Alingsås. Det är på den sträckan spårutvecklingen måste lösas med två plus två, inte fyrspår utmed befintlig sträckning.
Den nuvarande sträckan är geotekniskt och tekniskt svår och samhällsmässigt näst intill omöjlig om tätorterna ska bevara något av sina profiler, historiska byggnader och charm. två plus två kräver en alternativ sträckning för två av spåren, företrädesvis i bergen norr om Partille och Lerum.
Sven Borei
För Järnvägsföreningen i Lerum


Sven Borei, för järnvägsföreningen

2 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Svårt?

  I sedvanlig ordning vet Järnvägsföreningen inte vad de pratar om.
  Det är förvånande, för att inte säga en smula skrattretande, att läsa. Funktionerna borde inte blandas? Svårt att schemalägga olika typer av tåg?!
  Sven Borei, kan du i detalj berätta exakt vad du känner till om planering av ”slot”-tider på järnvägen? Hade varit mycket, mycket intressant att del utav.
  Det är nämligen så att det är inte ett dugg, nada, noll – gånger svårare att planera tiderna för tåg på spår som ligger bredvid varandra mot att de är avskilda X kilometer.
  Med Järnvägsföreningens förslag och försök till argument med denna insändare menar man att två spår direkt ska avsättas för godståg och ex fjärrtåg. Övriga spår delas mellan regiontåg och pendeltåg. På olika håll. För de får ju inte blandas! Det blir nämligen svårt!
  VARFÖR ska dessa ligga flera kilometrar ifrån varandra? Planeringen för vilka tåg som ska gå på respektive spår måste göras, oavsett om det är 1 meter mellan spåren eller om det 200 mil. Om tågen i de båda fallen kommer från samma håll och ska till samma slutdestination, vilket det hela naturligtvis gäller.
  Det är dagisnivå på denna insändaren. Varför tänker ni inte till innan ni skickar något i ett försök att låta pålästa? Varför, varför, varför ska spåren avskiljas om planeringen för respektive tåg ändå måste göras? Svårt med planering av tåg? Vad tar ni Trafikverkets personal för egentligen?

  Idag är det plats som behövs på spåren. Plats som inte finns. Det blir varken mer eller mindre plats om spåren anläggs med fyra spår precis bredvid varandra, mot att de anläggs 2+2, kilometrar emellan.
  Om man ska tala om funktioner bör man blanda in flexibilitet i debatten också. Flexibiliteten i ett system 2+2 blir högst begränsad. Flexibiliteten med fyrspår och ett antal växlar på sträckan är oslagbar.
  Den försvinner helt och hållet med Järnvägsföreningens förslag.

  Försök igen Järnvägsföreningen.

Kommentering är stängd.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det