Fotot är från 2012 när medskapandegruppen drog igång verksamheten. Gruppen består bland annat av Hans Hellberg, Mikael Tilly, Irene Johansson, Frida Vikström och Christer Santesson,
Fotot är från 2012 när medskapandegruppen drog igång verksamheten. Gruppen består bland annat av Hans Hellberg, Mikael Tilly, Irene Johansson, Frida Vikström och Christer Santesson,

Snart kan alla sopsortera

Tollered

Snart ska alla hushåll i kommunen ha möjlighet att sopsortera sitt matavfall.
Den som inte vill slipper – men får en kraftigt höjd sophämtningsavgift.

Ska Lerum bli en ledande miljökommun är ett delmoment sopsorteringen. Det är viktigt att så mycket som möjligt av soporna sorteras. Och förutom den vanliga sorteringen med papper, glas och metall drog kommunen förrförra året igång ett matavfallsprojekt.

Införandet har skett successivt. Först ut var Gråbo och Sjövik, därefter Lerum och Floda. Till våren är det dags för det sista området med norra Floda och Tollered.
Hushåll som väljer att sortera ut matavfall kan antingen kompostera eller så sker det via den vanliga sophämtningen. Då har hushållen två sopkärl, ett grönt för vanliga sopor, och ett brunt, för matavfall. Matavfallet omvandlas sedan till biogas och gödningsmedel på en biogasanläggning.

Årsavgiften för alla som sorterar matavfallet eller har hemkompost är drygt tusen kronor plus två kronor per kilo. Den som vill kan fortsätta att blanda alla hushållssopor, men då är avgiften mer än dubbelt så hög.
Projektledaren Karin Lindblad Johansson har tidigare förklarat att det finns mycket att vinna på att sortera:
– Matavfallet är en resurs som man idag ser ett väldigt stort värde i. Och som krävs om vi ska nå uppsatta miljömål.

Sveriges mål är att 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Biogas som fordonsbränsle är en del av lösningen men idag samlas det in på tok för lite matavfall för att vi ska nå målet.
– Dessutom får vi också ut en produkt som kan användas för spridning på åkermarker. Det som bli kvar av matavfallet efter att biogasen har utvunnits genom rötning används som gödsel. I restprodukten finns bland annat fosfor, som är en begränsad resurs.

Inledningsvis var det de vanliga sopbilarna som hämtade soporna, då i två olika omgångar, en vända med annat avfall och en vända med matavfall. Tanken är dock att så småningom ska tunnorna tömmas på samma gång, vilket naturligtvis också är miljövänligare.

Och sedan årsskiftet kör den första tvåfacksbilen i Sjövik, vilket alltså innebär att det bruna och det gröna kärlet töms samtidigt. Till sommaren kommer en tvåfacksbil att  köra även i Floda.

Kommunen vintertipsar:
• Lägg en påse eller tidning i botten på det bruna kärlet, för att suga upp fukt. Det minskar risken för fastfrysning.
• Ställ påsen utomhus en stund och låt den frysa till. Då minskar risken att den fryser fast i kärlet. Lägg en hink över om det finns risk att fåglar river sönder påsen.
• Håll vägen och kärlplatsen framkomlig exempelvis genom att skotta, sanda, grusa eller salta. Det gäller hela vägen fram till kärlet och platsen runt kärlet. Kärl som står i snödrivor riskerar att inte bli tömda.
• Tänk på att snön smälter under varma dagar och fryser till under nätterna, grusa hela vägbredden.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher