En mycket besviken Järnvägsförening

Stenkullen

De aktiva i Järnvägsföreningen är mycket besvikna över regeringens beslut.
– Det var ett väldigt tråkigt besked som kommer att fördärva mycket för Stenkullenborna, säger Birgitta Waldenborg.

Hon menar att byggnationen kommer att innebära en kraftigt ökad buller- och vibrationsnivå i Stenkullen. Och misstänker att regeringsbeslutet kan vara ett första steg mot en utbyggnad till fyrspår genom hela kommunen.

– Det är val i september och de flesta invånare tror att förslaget på fyrspår genom Lerum är nedlagt, men det är det inte, säger hon och hoppas att frågan ska få ett uppsving i politiken.

– Varför tar inte politikerna upp frågan om fyra spår genom Lerums tätorter? I 2006 och 2010 års val var detta den hetaste frågan. Nu talar ingen om den utan hänskjuter allt till tjänstemännen och Trafikverket. Det är ju inte bara en fråga för enbart Lerums kommun utan Partille är också involverad

Spel för gallerierna

När det gäller förbigångsspåret i Stenkullen för före-ningen fram naturvärdena vid Säveån.

– Säveån med dess närmaste omgivning är ett naturreservat av riksintresse samt strandskyddat område. Syftet med reservatet är att vårda och bevara ett välbevarat och naturskönt ravinlandskap längs ån. Varför skapa naturreservat, strandskyddade områden och Natura 2000-områden när det endast är ett spel för gallerierna, säger Birgitta Waldenborg och fortsätter:

– Därutöver berörs Hillefors Grynkvarn, ett byggnadsminne som visar på vattenkraftens stora betydelse för den tidiga industriutvecklingen. Kvarnen har av Riksantikvarieämbetet angetts vara riksintresse för kulturvården.

Sprickor i kvarnen

Hon konstaterar vidare att byggnaden redan har påverkats av det allt högre axeltrycket på järnvägen.

– Kvarnen har klarat sig utan sprickor i 100 år men nu har den fått skador.

Birgitta Waldenborg ställer sig starkt frågande till bärigheten i projektet.

– Varför bygger man två nya spår till ett så högt pris när det endast innebär att två till godståg kan passera där. Kostnaden är cirka 200 miljoner kronor och det kommer att kosta ytterligare många miljoner att bygga ett vändspår i Floda. Det här innebär mer buller, mer vibrationer och mer störning.

En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Positiva nyheter från den så kallade ”järnvägsföreningen”.
    ”Föreningen” meddelar att lösningen med komplettering av befintlig stambana med två spår inte är nedlagd. Toppen! Kanske äntligen den enda vettiga och naturliga utbyggnadsplanen realiseras. Alltså fyra spår på befintlig, något breddad banvall, som gör att nationell stambana och lokal pendling kan fungera väl tillsammans.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det