Vårt kollektiva ansvar

Debatt

Vi har ett kollektivt behov av kollektivtrafik. Vi har ett kollektivt ansvar för kollektivtrafiken. Men i dagens läge agerar vi inte kollektivt för att främja och bygga ut en hållbar kollektivtrafik.

Styrelserna i Västra Götalandsregionen och i Göteborgsregionen har båda antagit starka tillväxtmål för kollektivtrafiken, mål som Lerums kommun stödjer. Pendeltrafik var femtonde minut och regiontåg som stannar i varje kommun är två av dessa mål. Bättre matartrafik med bussar kopplade till ett rälsbaserat stomsystem med ett nav i varje kommun, fungerande resecentra, bostäder för pendlare nära stationerna och bättre pendelparkering.

Trafikverket verkar inte vara med på tåget! Verkets uttalade mål är utökad godstrafik på stambanan, höghastighetsbana till Landvetter, Borås och Jönköping, snabbtåg till Stockholm, Oslo och Malmö och nedläggning av ett antal pendelstationer.

Det finns olika planer med varierande fokus. Dock finns det ingen som skapar ett övergripande system designad att fungera på alla nivåer och alla behov in i nästa århundrade. De som finns skapar snarare än löser problem. Västlänken är ett av dessa, höghastighetståg ett annat.

I de olika riktningarna finns det frön för en gemensam skörd. Trafikverket har själv sagt i sin senaste rapport att det borde vara möjligt att utveckla Västra stambanans kapacitet genom att bygga en alternativ sträckning. Två spår någon annanstans än där banan nu ligger. Två nya spår för att ta den tunga godstrafiken och fjärrtågen norrut utan att köra genom tätbebyggelsen. Två nya spår som kan byggas snarare än Götalandsbanan genom Härryda.

Lerums kommuns politiker och medborgare måste slåss för dessa nya spår. För blir det inte två nya spår utanför tätorterna behövs inte ett nytt resecentrum. Blir det inte två nya spår blir det ingen tillväxt i pendeltrafiken för då behövs de nuvarande spåren för gods- och fjärrtrafik. Blir det inte två nya spår så försvinner alla stora planer för tillväxt i kommunen.

Och då har vi inte tagit vårt kollektiva ansvar för kollektivtrafiken och för Lerums framtid.

 

 • Sven Borei, för Järnvägsföreningen
6 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Återigen visar Järnvägsföreningen sin okunskap om såväl förutsättningar för järnvägstrafik som för vad som pågår inom området.

  Faktum är att Trafikverket verkligen är med på tåget! Just nu ligger en utredning ute för remiss, ”Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan genom Västra Götaland”. Den intresserade finner alla dokument här;
  http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Vastra-gotaland/Atgardsvalsstudier-i-Vastra-Gotalands-lan/Vastra-stambanan/Dokument/

  För den som bara vill läsa en sammanfattning finns länk här; http://www.trafikverket.se/PageFiles/153204/avs_vsb_underlagsrapport_nya_spar_alingsas_goteborg_%20140430.pdf

  Utredningen presenterar hur tio olika utbyggnadsscenarier svarar mot tänkt trafikering långt in i nästa århundrade. Studien inkluderar såväl scenarier med utbyggnad i befintlig sträckning som i ny sträckning. Tre tänkbara fyrspårsalternativ med en bana i ny sträckning redovisas; utbyggnad till fyrspår hela sträckan Göteborg – Alingsås, utbyggnad Göteborg – Floda samt utbyggnad Floda – Alingsås.

  Det är lite oklart vad Järnvägsföreningen slåss för – att få bort järnvägstrafik från Lerum eller att kunna möta morgondagens efterfrågan på trafik.

  Utredningarna indikerar att det, utifrån ett trafikerings- och kapacitetsperspektiv, går att tillgodose planerad efterfrågan såväl med spår i befintlig sträckning som i ny sträckning. Den som läser utredningsmaterialet noga finner att om man går på Järnvägsföreningens alternativ och bygger ett dubbelspår i ny sträckning på sträckan Floda – Göteborg så blir trafikeringen i befintlig sträckning (genom Lerum) bestående av pendeltåg och godståg.

  Järnvägsföreningens utbasunerade budskap, att två nya spår i en ny sträckning, som anges i insändaren, skulle ”ta ta den tunga godstrafiken och fjärrtågen norrut utan att köra genom tätbebyggelsen” är en illusion som bygger på okunskap. För att få effekt av de olika bansträckningarna måste tåg med lika hastighet gå på samma bansträckning, i alla fall vid de tidpunkter då behovet av kapacitetsuttag är som störst. Trafikverkets publicerade analys visar också detta faktum; i högtrafik går godståg och pendeltåg genom Lerum (se grafen på sid 69 i underlagsrapport kapacitet).

  Ordet är givetvis fritt, men om man är så högljudd som Järnvägsföreningen är i debatten skulle det vara klädsamt att vara lite mer påläst.

  • Gratis kollektivtrafik för pensionärer finns redan i många kommuner i Västra Götalandsregionen! Nyss skrev Partille och Kungsbacka på avtal med Västtrafik med lättnader för de äldre! 23 kommuner i Västra Götaland har Seniokort sedan flera år! Mölndal och Alingsås förhandlar med Västtrafik om detta! När kommer Lerum,som har god ekonomi, med på listan? Pensionärerna vill ha besked i frågan före valet! Dags för partierna att svara!!!

 2. Ja, ”EH”. Fakta är att det går tåg på en stambana. Det fattar minsta barn och har i Lerums fall varit väl känt under mer än 150 år. Somliga har alldeles frivilligt valt att bosätta sig nära stambanan sannolikt för att de tycker om att titta på tåg eller hatar tystnaden. Otroligt dumma politiker har tillåtit – och hör o häpna fortfarande tillåter – bostadsetablering nära en känd stambana. Nu har vissa järnvägsälskare tydligen tröttnat på att bo i en självvald bullerzon och blivit rädda för att deras fastighetsvärden sjunker. De har då bildat en liten, liten grupp, lustigt nog kallad ”järnvägsförening”, för att flytta järnvägstrafik i stället för att flytta själva. De svamlar om billiga tunnlar utan att ha en aning om sträckning och geologiska förhållanden. (Se fiaskot Hallandsåstunnlarna). De lever i en sagovärld och tror att Sveriges järnvägar plötsligt ska förläggas i tunnlar när de passerar någon av tusentals berörda tätorter. Som tur är lyssnar inte Trafikverket på små förvirrade lobbygrupper med särintressen så den lilla gruppen har inte negativt påverkat den naturliga utbyggnaden av stambanan till fyrspårig för att möjliggöra en effektiv kombinerad fjärr- och pendeltrafik.

 3. Då gör Lerums gapigaste NIMBY förening ännu ett försök att stoppa utbyggnaden av järnvägen till 4 spår i 10 år till. Förövrigt håller jag med ”vilka vi ?… ” kommentaren.

 4. Svar till Lerumsbo
  Du borde ta reda på mer fakta, i Lerum passerar idag 227 tåg per dygn varav 86 pendeltåg, 84 övriga samt 57 godståg enligt trafikverkets mätning från feb 2014. Att de som bor Lerums tätort (vilket är mer än några få medlemmar från järnvägsföreningen) är störda av buller kan knappast undgå någon.
  Precis som Borei skriver så ska vi ju främja pendeltågstrafiken och enligt trafikverkets egen prognos så kommer det år 2030 att vara 350 tåg per dygn varav 90 godståg. Om du inte har förstått föreningens inriktning, så är den att påverka beslutsfattare att skapa två spår utanför tätorterna och på så sätt minska buller och vibrationer från framförallt godstågen. Detta ger möjlighet till tätare pendeltågstrafik samt regionaltrafik.

 5. Vilka vi? Den lilla, lilla järnvägsföreningen vars medlemmar ofta frivilligt bosatt sig nära en drygt 150 år gammal stambana och nu ångrat sitt val av bostad och av egoistiska skäl vill flytta tågtrafiken.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det