Fungerande pendeltågstrafik – en ödesfråga

Debatt

Västra Stambanan och framväxten av stationssamhällen utefter banan är starkt förknippad med vår historia och identitet.

Men kapacitetsbristen på banan, särskilt uttalad på sträckan Göteborg – Alingsås, är ett stort problem sedan många år. Här trängs, på två spår, pendel-och regiontåg med fjärr- och godståg. Och situationen blir alltmer ohållbar. Pendeltågsresenärerna har också, mer och mer, drabbats av störningar i trafiken, förseningar, inställda tåg med mera.

Minns du vad som hände för 35 år sedan? Då ville SJ, med generaldirektör Lars Pettersson i spetsen, lägga ner pendeltrafiken mellan Göteborg och Alingsås. Och han var ytterst nära att lyckas. Men en tydlig folkopinion, kanaliserad i ”låt tågen gå-rörelsen”, samverkade väl med en engagerad och påläst kommunledning. Och efter flera års förhandlingar avvisades SJ´s nedläggningsförsök. I stället uppvaktade kommunen Fälldin-regeringen, som tog ”SJ i örat” och pendeltågen blev kvar.

Jag var ordförande i kommunstyrelsen vid denna tid och minns väl vad man kan åstadkomma om man är överens och drar åt samma håll i kommunledningen.

Tyvärr upplever jag nu att vi är på väg mot en situation som liknar den i slutet av 70-talet. Den ansvariga myndigheten, Banverket/Trafikverket, agerar inte professionellt, och är alldeles för passiv. Stambanan, en av Sveriges mest trafikerade banor måste tillföras mer kapacitet. Nu, i närtid! Annars är pendeltågstrafiken återigen hotad.

Jag och Centerpartiet kampanjar i årets valrörelse bland annat för ”fler spår på rätt ställe”, inga nedlagda stationer och kvartstrafik på pendeln.

Vi vill också öka bostadsbyggandet rejält. Kommunens demografiska profil är på väg från ”pyramid” till ”kantarell” och det är inte alls bra. Vi måste skapa attraktiva boenden, inte minst för de unga, och då är byggande och boende nära kollektiva knutpunkter mycket viktigt. Vi talar om hållbart boende. Och det är bråttom.

I Västra Stambanas andra ände, Stockholm, pågår nu utbyggnad av banan med ytterligare spår. Projektet, som går under namnet Citybanan, skall vara klart 2017.

Det är hög tid att genomföra motsvarande satsning, det vill säga att åtgärda flaskhalsproblematiken i Göteborgsområdet. Det sker bäst genom att anlägga ytterligare två spår mellan Göteborg och Floda (Nääs/Ubbared), i tunnel för gods-och fjärrtrafik och låta lokal- och regiontrafiken bli kvar, och utvecklas, på de befintliga två spåren.

Jag är mycket förvånad över att Staten i förhandlingen med det ”Västsvenska paketet” missade att bevaka sitt främsta intresse, nämligen transportkvaliten till och från Göteborgs hamn. Här är Västra Stambanan, sträckan Göteborg – Floda en synnerligen strategisk del, och tunnelspåret kan vara klart inom tio år.

Finansiering, inom ramen för paketet, är också fullt möjlig. Västlänken, en gökunge i boet, är ett totalt felaktigt projekt. Gigantiska kostnader, minimal nytta och stort risktagande.

Jag vill plädera för en lösning där kapacitetsproblemet på Göteborgs centralstation löses inom stationsområdet, vilket också är fullt möjligt. Detta innebär att många miljarder frigörs för riktiga projekt – Västra Stambanan, Boråsbanan och inte minst en uppgradering av spårvagns- och busstrafiken inom Göteborg.

Centerpartiet i Lerum har aktivt och idogt, i tre valrörelser, sökt stöd för detta. Men vi behöver ett starkare mandat – rösta på Centerpartiet.

 

 

  • Lennart Wassenius (C)
En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Vill du på allvar dela av kommunen med ytterligare en järnväg? Vad vill du uppnå? Att fler skall få bullrande tåg & vibrationer i sin närhet & att strövområden skall delas av?

    Du vet säkert att det aldrig blir en tunnel hela sträckningen mellan Nääs/Ubbared-Partille utan järnväg med banvall som ligger i öppna schakt, markplan & bitvis i tunnel.

    Tack för att du gjorde det enkelt att välja bort Centerpartiet som alternativ på söndag, tack!

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det