FOTO: PETER KNUTSON/SVENSKA KRAFTNÄT
Olof Klingvall, pressekreterare på Svenska kraftnät.

Så svarar Svenska kraftnät

Gråbo

Att bygga kraftledningen i befintliga ledningsgator skulle påverka fler än den nu tänkta sträckningen. Att gräva ned ledningen går heller inte, enligt Svenska kraftnäts pressekreterare Olof Klingvall.

I ett tidigare skede fanns flera tänkbara sträckningar. Varför blev det just denna?

– Utredningen pågår fortfarande och utredningslinjen kan komma att justeras. Den sträckning vi slutligen ansöker om tillstånd för kommer att vara den sträckning som vi bedömer sammantaget har minst påverkan på boendemiljöer, natur- och kulturvärden och andra intressen.

– De utredda alternativen och de val som Svenska kraftnät gör kommer att presenteras i en bilaga till ansökan om koncession.

Vad händer med de som bor vid den tänkta sträckningen? Kommer folk att tvingas lämna sina hem?

– Vi strävar efter att ledningen ska påverka boendemiljöer i så liten utsträckning som möjligt, därför lägger vi ner mycket arbete på att hitta en bra sträckning. De synpunkter vi har samlat in från närboende är viktiga i det arbetet. Den aktuella utredningslinjen är utformad med hänsyn till just boendemiljöer.

– Ledningen kommer att byggas med modern teknik och den snirklar sig fram med hänsyn till samhällen och bebyggelse på ett sätt som inte var möjligt förr. I några fall kommer ledningen mycket nära bostadshus. I dessa sällsynta fall för vi en nära dialog med fastighetsägaren och erbjuder att Svenska kraftnät förvärvar fastigheten.

Skulle det gå att gräva ned ledningen istället?

– Det svenska elnätet är ett växelströmsnät och stamnätet i Västsverige behöver förstärkas för att inte riskera att överbelasta regionnätet vid ett eventuellt fel. En sådan överbelastning skulle kunna innebära omfattande strömavbrott för stora delar av regionen och en sådan avlastning kan bara ske med en växelströmsledning. En sådan växelströmsledning förutsätter att den byggs som luftledning eftersom växelström bara kan grävas ned på mycket korta sträckor.

– En likströmsledning, som skulle krävas för att kunna gräva ned den i marken, är alltså inget alternativ eftersom den inte avlastar växelströmsnätet på det sätt som behövs med den nya ledningen.

Skulle det vara möjligt att bygga ut de befintliga ledningarna mellan Stenkullen och Skogssäter istället?

– Att bygga parallellt med eller ”uppgradera” de befintliga ledningarna skulle medföra påverkan på många fler boendemiljöer än den linje vi nu utreder. De befintliga ledningarna används dessutom redan och kan inte tas ur drift för ”uppgradering” med mindre att en ny ledning finns på plats för att ta hand om överföringen i området. Därför behövs den nya ledningen innan eventuella arbeten med de befintliga ledningarna kan göras.

Hur påverkas djurlivet av en eventuell kraftledning?

– Hänsyn till naturvärden och djurliv är precis som boendemiljöer och andra intressen mycket viktiga att ta hänsyn till vid byggandet av ny infrastruktur. Det är därför vi genomför samråd i flera omgångar där vi samlar in information från bland annat föreningar och myndigheter om de djur- och naturvärden som finns kring den planerade ledningen.

Kommer ni att använda kreosot?

– Vi har förståelse för att användningen av kreosot i stolpfundament har väckt frågor och oro men nu har frågan prövats av högsta instans som gett Svenska kraftnät rätt: kreosot är det sammantaget minst miljöbelastande av de till buds stående alternativen för stolpfundament.

– Men det är viktigt att understryka att Svenska kraftnät gör bedömningen vilket fundament som lämpar sig bäst från stolpplats till stolpplats. På vissa platser kommer det att vara kreosot och på vissa platser kommer det är vara andra fundament.

2 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Det är märkligt att Svenska Kraft har så dålig kompetens att de inte kan lägga sina ledningar i marken några kilometer via en kabel när Norge kan lägga en 700 km lång kabel till England under Nordsjöns botten !

  Jag förväntar mig att Lerums kommun och alla markägare längs det tänkta stråket kräver detta. Klarar inte Svenska Kraft detta så skall ledning inte byggas.

 2. Uppgradera skulle påverka fler… säger Owe Klingvall. Det får ses som den enda verkliga upplysningen som framkommit.
  För det har ju hittills varit så att alla inblandande, kommuner och dem som berörs av den nya kraftledningen, pekat bortåt och tyckt att de som idag bor i kraftledningsgatans närhet skall belastas ytterligare.
  Men, den sk uppgraderingen skulle innebära en katastrof för en mängd boende kring nuvarande ledningsgator. Att uppgradera är inget som kan göras omärkligt!!. Det handlar om ett lika stort projekt som ett nybygge.
  – Och i nuvarande kraftledningsgator är det redan en så trång boendemiljö att det inte vore möjligt med ytterligare belastning,.som Owe Klingvall säger här, det skulle drabba långt fler boendemiljöer än det antal jordbruk och boende som drabbas av nya ledningsgatan.
  Det verkar inte kommunerna i Västsverige ha förstått – och har därför hakat upp sig på uppgradering istället för att söka verkliga alternativ.

  – Frågan Owe Klingvall borde besvara för Lerumsborna och Ale, är inte uppgradering – utan valet av Stenkullen som slutstation
  – Varför bortvaldes Hisingen som slutstation och hur ser Klingvall på ett möjligt alternativ med slutstation Hisingen????
  Däri kan ju även en lösning finnas med att sänka kablarna i Göta Älv hela vägen. Vilket borde vara rimligare än att gräva ned kablarna…

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det