Behöver parkering och toalett

lt-debatt

Öppet brev till kommunstyrelsen i Lerums kommun.
Vi kan nu se tillbaka på ett framgångsrikt år med två utställningar, två konserter, två kvarndagar och en julmarknad samt ett flertal besök från skolor och andra grupper.
På restaureringssidan har vi färdigställt renoveringen av sumparna där turbinerna står. Både lilla och stora turbinen har återplacerats genom ett gigantiskt lyft.
Kommunen har bidragit med att sanera benstampshuset från asbest samt blästra och omfogat den östra fasaden.
Under våren och sommaren har vi haft ingående diskussioner med tjänstemännen inom kultur/fritid och turism om kvarnen som besöksmål och utarbetat ett förslag till parkering och en toalettbyggnad för området då både kvarnen och Säveåns naturreservat saknar sådana. Förslaget sändes under hösten 2014 in till kommunstyrelsen politiker för beslut.
Som pricken över i:et fick vi i slutet av året ta emot Lerums Kulturpris, med motivering  ”som en uppskattning av det ideella arbete som föreningen lägger ner, för att bibehålla grynkvarnens funktionalitet inför framtiden. Grynkvarnen har inte bara en lokal anknytning utan är en tillgång för hela regionen.  Hillefors Grynkvarns Museiförening har även vågat satsa på nya projekt i kvarnen som till exempel poesiaftnar, musikaftnar och utställningar, i syfte att locka nya besöksgrupper.
Målet för verksamheten är att skapa ett levande kulturarv som engagerar en bredd av människor. Ett levande kulturarv är även en viktig del i besöksnäringen”.
Vad dessa ord betyder kan man undra över när vi i början av 2015 får veta att hela projektet med parkering och toalettbyggnad har avslagits.
Hillefors grynkvarns museiförening, som i år firar 30-årsjubileum, har underhållit och renoverat kvarnen under denna tid vilket har gjort att kvarnen fortfarande är ett intressant arbetslivsmuseum med möjlighet att se en industrimiljö vanlig för svenska industrier i början av 1900- talet.
Föreningens verksamhet har gjort det möjligt att bevara byggnaden med sitt helt unika innehåll och historia så att den inte har förfallet eller rivits som många andra industrier och kultur byggnader. Vad vill egentligen Lerums politiker med besöksnäringen i kommunen?

 • Styrelsen för Hillefors Grynkvarns Museiförening
En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Vi ber föreningen om ursäkt!
  Föreningens brev kom till kommunen 2014-09-04. I brevet anhåller föreningen om medel för anläggande av parkeringsplats, besökstoalett och skyltar.
  Den uppskattade budget som bifogades uppgick till 550 000 – 650 000 kronor.

  Föreningens anhållan om medel diskuterades inom förvaltningen ur både kultur-, näringslivs- och samhällsbyggnadsperspektiv. Man konstaterade att det inte fanns några medel tillgängliga för omedelbar åtgärd. Dessutom konstaterade man att de föreslagna åtgärdena behövde prövas gällande användning av allmän platsmark, Länsstyrelsens tillstånd gällande byggnadsminne, strandskydd, markstabiletet samt bygglov.

  Kontakt togs då med bygglovsenheten, som registrerade ärendet som en information. Någon formell begäran om bygglov med mera gjordes inte eftersom det först måste finnas medel för att genomföra åtgärderna. Därefter har förvaltningen inte vidtagit några ytterligare åtgärder i ärendet. Det är djupt beklagligt att så inte skett och att föreningen inte fått någon som helst återkoppling i frågan.

  Föreningen tog den 5 februari 2015 kontakt med kommunen i frågan och fick då beskedet av bygglovsenheten att ärendet avslutats där som ett informationsärende.
  Tyvärr har det nog uppfattats som ett avslag på ansökan. Föreningen klargjorde då att bygglov inte är intressant i dagsläget utan man vill att frågan om ekonomiskt stöd tas upp i kommunstyrelsen. Ansökan om medel till åtgärderna har inte behandlats och därmed inte formellt avslagits.

  Den 19 februari i år skickade föreningen ett nytt brev till kommunstyrelsen i frågan.
  Förvaltningen kommer att ta upp frågan igen för politisk hantering. Vi kommer att kontakta föreningen och ge dem besked hur den fortsatta hanteringen ser ut, och vi kommer att be föreningen om ursäkt för den mycket bristfälliga hanteringen och informationen.

  Peter Lönn
  tf samhällsbyggnadschef, Sektor samhällsbyggnad

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det