• Genomgång. Åfåran har tömts på vatten under tiden arbetet pågår. Maria Gustavsson från länsstyrelsen från information om vad som görs av Lena Bergden från Structor Miljö. Foton: Carina Svensson
  • Intresserade. Lennart Lauenstein, Ronny Johansson, kommunalrådet Rutger Fridholm och Christer Harling.

Sanerar gifter vid Säveån

Floda

Strandkanten vid Säveån nedanför Garveriet i Floda är allvarligt förorenad sedan många decennier tillbaka – men inte så länge till.
Även om marken inte tillhör Garveriet erbjöd sig ägaren Christer Harling att vara med och betala halva kostnaden för saneringen – om kommunen tog andra halvan. Vid det senaste kommunstyrelsen beslutade majoriteten att kommunen skulle göra detta. Moderaterna opponerar sig, men överklagar inte beslutet.

Saneringsarbetet är i full gång. I måndags var länsstyrelsens representant Maria Gustavsson på plats i Floda för att kontrollera att allt gick som det skulle, och det gjorde det, med några mindre påpekanden. Lena Bergden, miljökonsult på Structor Miljö, leder arbetet.

– Jordmassorna fraktas till Borås för deponi, säger hon, och förklarar att eftersom det handlar om garverirester innehåller massorna krom, som är en tungmetall.

Innan saneringen fanns det mängder av läder- och färgrester klart synliga vid åkanten och en hel del under jord. Enligt Lena Bergden kan giftiga ämnen ha åkt ut i ån, det är dock osäkert i vilken omfattning.

Kostnaden för arbetet beräknas till 500 000 kronor, varav kommunen alltså betalar hälften och fastighetsägaren andra hälften.

Varför betalar du när det egentligen inte är ditt ansvar?

– Det är inte formellt mitt ansvar, men jag är vädur och en enveten typ som gärna vill göra saker färdigt. Det känns ofärdigt att ha det här kvar, säger Christer Harling och pekar mot åkanten.

Han har sedan tidigare genomfört sanering av marken och husen på garveriområdet. Området närmast ån ägs av Lerum Fjärrvärme, ett dotterbolag till Lerum Energi. Fjärrvärmebolaget ägs till 51 procent av Lerums kommun och till 49 procent av Göteborg Energi.

Varför betalar inte ni saneringen?

– Två orsaker, dels är det inte vi som har smutsat ner och dels betraktar vi oss inte som markägare. Vi äger vattenområdet i egenskap av ägare till Floda kraftverk, och vi har en bit vid strandkanten där storleken varierar beroende på vattennivån men vi äger inte marken en bit från ån, svarar Håkan Danielsson, vd på Lerum fjärrvärme.

Floda kraftverk, och därmed också den aktuella sträckan intill åkanten, kom i Lerum Energis ägo tidigt 90-tal. När Lerum fjärrvärme bildades övergick kraftverket i detta bolags ägo.

Föroreningarna vid strandkanten orsakades av garveriverksamheten, och Garveriet lades ner i början av 1970-talet. I första hand är det den som orsakat miljögifterna i marken som är skyldig att sanera. Om företaget inte längre existerar, som i detta fall, blir det svårare. En faktor är miljöbalken, och om nuvarande ägare köpte marken innan eller efter införandet av denna 1999. Lerum fjärrvärme köpte alltså innan miljöbalkens införande.

Faktum kvarstår, området, som ligger alldeles intill den vackra Säveån, har varit fullt med giftiga föroreningar under en lång tid. På frågan om varför inte länsstyrelsen har tvingat fram några åtgärder tidigare svarar Maria Gustavsson att orsaken är att man inte har vetat omfattningen så länge. Det var först 2008 som Garveriets dåvarande ägare, Robin Johansson, vände sig till länsstyrelsen för att få garveritomten riskklassad.

Nu tar i alla fall kommunen ansvar. När ärendet var uppe i kommunstyrelsen beslutade den nya majoriteten bestående av Socialdemokrater, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centernröstade att kommunen skulle stå för halva kostnaden. Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

Henrik Ripa skriver i Ripas flygpost att Lerums kommun gynnar ett enskilt företag: ”Den privata fastighetsägaren hade fått tillstånd att på egen bekostnad sanera marken då det skulle möjliggör en exploatering av hans fastighet och kraftigt höja värdet på hans tomt. Med en ny socialdemokratisk majoritet passar fastighetsägaren på att försöka få kommunen att stå för kostnaden. Till vår stor förvåning valde man att betala hälften av sanering.”

– Det här kan inte vara kommunens och skattebetalarnas angelägenhet, säger Henrik Ripa och fortsätter:

– Marken ägs av Lerum Fjärrvärme, som inte behöver står för kostnaden. Nu blir resultatet att Lerums skattebetalare får betala, men det behöver inte Göteborgarna som faktisk äger halva fjärrvärmebolaget. Och fastighetsägaren kommer undan med halva kostnaden och får en kraftig värdeökning på sin fastighet.

– Ännu ett exempel på hur pengarna rinner mellan fingrarna på den nya majoriteten.

När Christer Harling hörde talas om Moderaternas utspel sa han:

– Om ni tror på vad ni själva säger och skriver – överklaga.

Men det kommer Moderaterna inte att göra.

– Som ansvarsfull politiker vill jag inte dra min kommun inför rätta. Vi tycker inte att det är rätt att kommunen är med och betalar, och har framfört vår åsikt, men vi vill inte driva juridiska processer, säger Henrik Ripa.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det