• Foto: Daniel Elfvelin
    Möjlig fiskväg. Kvarnrännan i Hillefors behöver repareras och anpassas, men skulle kunna fungera som en bra fiskväg. Det anser Stefan Larsson, vice ordförande i Aspen/Säveåns fiskevårdsområdesförening.
  • Hit men inte längre. Idag kommer laxarna fram till Hillefors grynkvarn, men där kan de inte ta sig vidare i Säveån.

Hillefors nästa laxhinder att ta sig an

Stenkullen

Med en lyckad fiskväg förbi Hedefors väntar Hillefors grynkvarn som nästa hinder för Säveåns laxar. Enligt ett latent villkor i en vattendom måste Lerum Fjärrvärme nu bygga en fiskväg förbi dammen, men det finns många intressen att ta hänsyn till.

Enligt länsstyrelsen är Säveån ur naturvårdssynpunkt ett av landets mest värdefulla vattendrag, och arbetet med att skapa gynnsamma förhållanden för åns storvuxna laxar pågår. En av de mest värdefulla fiskevårdsåtgärderna är att åstadkomma en fri vandringsväg upp till sjön Sävelången, så att områdena i ån kan utnyttjas för lek och yngeluppväxt.

Ett stort hinder överbryggades i och med det omfattande bygget av fiskvägen i Hedefors. Ett projekt med flertalet inblandande parter som kostade cirka 40 miljoner kronor. Vid första provfisket 2014 fångades tolv laxungar, och vid årets fångst hade siffran mer än tiodubblats till 132 laxungar.

Någon som gläder sig över att laxarna hittat förbi Hedefors och lyckats leka är Stefan Larsson. Han är vice ordförande i Aspen/Säveåns fiskevårdsområdesförening och har varit starkt engagerad i projektet.

– Att laxarna använder fiskvägen är så klart jättebra, för det är inte självklart. Hedefors lärde sig av många misslyckanden på andra ställen och man byggde minutiöst, meter för meter, där fiskarna stegvis kan ta sig upp och vila emellan, förklarar han.

Men vägen till Sävelången ligger fortfarande inte fri. Det finns hinder både i Floda och innan dess vid Hillefors grynkvarn, där turbiner, galler och fallhöjd gör att laxarna inte kan ta sig förbi.

Enligt en vattendom från 1997 har det funnits ett latent villkor att Lerum Fjärrvärme måste bygga en fiskväg i Hillefors när laxarna kan ta sig förbi Hedefors. På vilket sätt den ska byggas är dock inte klart.

Stefan Larsson pekar ut olika alternativ. En variant är att, likt i Hedefors, bygga en konstgjord omlöpsbäck förbi kraftverket. Ett alternativ som dock både skulle vara dyrt, ta lång tid att bygga och inkräkta på platsens naturreservat. En möjlig väg är också att riva den kulturhistoriskt värdefulla kvarndammen, men alternativet som Stefan Larsson tycker ska övervägas är istället att utnyttja den befintliga byggnationens kvarnränna som fiskväg. Genom reperera, anpassa och åter fylla rännan med vatten skulle man slå två flugor i en smäll.

– Det skulle troligen ganska enkelt, åtminstone temporärt, gå att göra så att laxarna kan ta sig upp i den, samtidigt som det skulle gå att köra grynkvarnen. Bara man bestämmer sig och kavlar upp ärmarna så skulle jobbet kunna vara klart till nästa års leksäsong, säger han.

Förslaget stöds också av Hillefors Grynkvarns Museiförening.

– Bara vi kan köra kvarnen, det är museihistoria vi har här som inte finns något motsvarande i Sverige, så är vi inte några motståndare till utveckling, säger föreningens Åke Perman.

Enligt Stefan Larsson skulle en fungerande fiskväg förbi grynkvarnen betyda mycket för laxbeståndet.

– Om de kommer förbi här uppe så finns det dubbelt så stora ytor som i Hedefors. Man skulle få mycket mer utväxling för de stora summor pengar man redan lagt, och det för en ganska ringa peng.

På uppdrag från länsstyrelsen ska Lerum Fjärrvärme presentera förslag senast den 1 december.

– Vi har inlett diskussionerna med berörda parter. Det ska göras ett omlöp, men det finns många intressen att ta hänsyn till och alla ska bli tillfreds. Om någon månad vet vi mer, säger Ingemar Magnusson, projektledare på Lerum Fjärrvärme.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det