Mer om grynkvarnen

lt-debatt

”Politik är bland annat att kunna prioritera och att säga nej till verksamheter som inte ligger i det offentligas intresse.”
”Genom att återställa den vilda, otämjda och öppna ån skulle vi kunna få ett verkligt unikt system… Det skulle vara politik av bästa sort och att bevara något ursprungligt som är viktigt för oss alla.”
I en och samma artikel, skriven av Marcus Edstam, återfinns dessa citat. Min fråga lyder: Vem bestämmer/avgör vad som är ”politik av bästa sort” och ”viktigt för oss alla?” Är det du Marcus Edstam? Är det kommunens invånare när de, vi, röstar? Är det kulturmiljölagen? Kvarnens museiförening?
Min åsikt är att det inte finns något rätt eller enkelt svar på den frågan. Jag bor, arbetar och verkar i och för Lerum på många sätt, inte minst som grundskollärare. I vårt uppdrag ingår att undervisa eleverna i historia. Så här står det bland annat i kursplanen för ämnet historia: ”Hemortens historia: Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder…Yrken och verksamheter i närområdet… Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.”
Vilken skatt det är att ha Hillefors Grynkvarn inom räckhåll. Vi behöver inte hyra bussar som kostar skjortan, vi behöver inte välja bort utflyktsmålet på grund av att det ligger långt bort, vi behöver inte visa på olika värderingar, levnadssätt och villkor enbart genom att läsa nyheter eller se på film. Det finns nära, i vår hembygd. Något att vara stolt över.
Oavsett vem eller vilka som anser sig bestämma vad som ”ligger i offentlighetens intresse” finns kulturmiljölagen av en anledning. Ska du gå på någon om kvarnens vara eller icke vara, Marcus Edstam, ska du gå på kulturförvaltningen i Lerums kommun. Det närmar sig en traditionsenlig, mycket välbesökt och uppskattad julmarknad där både utställare och besökare tvingas gå på ett iskallt utedass när det tränger på. Där besökare och utställare måste ställa bilen vid Stenkullen station och sedan gå, en för många, otillgänglig och lång sträcka i ur och skur, i mörker och i halka. Efter jul följer utställningar, vårmarknad, skolbesök med mera, hela tiden med denna otillgänglighet som försvårar för museiföreningen att få människor att komma dit.
I stället för att kritisera och klaga, på ett icke konstruktivt sätt, skulle du Marcus, och flera med dig, kunna komma med konstruktiva förslag på hur vi kan bevara den kulturhistoria vi har i vår hembygd. Det ena förslaget kanske inte behöver utesluta det andra? Ett förslag kanske inte ligger mer i offentlighetens intresse än det andra?
Klaga mindre, samverka mer.

  • Petrailerum
Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det