Foto: BOSSE ÅSTRÖM
TVÅ SPÅR TILL BEHÖVS. Trafikverket överväger att föreslå utbyggnad till fyrspår mellan Alingsås och Floda, som en första etapp.

Aktuellt igen med fyrspår

Lerum

Punktinsatserna räcker inte till i längden. Det behövs två nya järnvägsspår mellan Göteborg och Alingsås.
Nu skakar Trafikverket åter liv i den gamla frågan om att bygga fyrspår – men på ett nytt sätt.

I början av december presenterade Trafikverket sina tankar och planer för Västra stambanan genom Västergötland. De finns samlade i en så kallad åtgärdsvalsstudie, med både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Studien blev klar under hösten. Den har gjorts i samverkan med bland annat Alingsås, Lerum och Partilles kommuner.

På lång sikt, det vill säga efter 2025, framhålls att det behöver byggas nya spår på hela eller delar av sträckan Göteborg-Alingsås. Den är redan i dag en flaskhals för tågtrafiken och ett hinder för ökad kapacitet, alltså fler person- och godståg.

Självkritisk regionchef

Frågan är långtifrån ny. För över tio år sedan föreslog dåvarande Banverket en utbyggnad till fyrspår mellan Aspen i Lerum och Floda, en sträcka på cirka en mil. Planerna gick om intet, främst på grund av motståndet från Lerums kommun och en stark opinion.

– Den gamla idén var inte så bärkraftig som vi trodde, säger nu Bengt Rydhed, ställföreträdande regionchef på Trafikverket, och fortsätter:

– Det är bättre att utgå från någon av de fasta punkterna Göteborg eller Alingsås. Det blir lättare att få trafikflödet att stämma och få till ett robustare trafiksystem.

Förslaget, som förs fram i åtgärdsvalsstudien, är att bygga en första etapp på minst 15 kilometer från antingen Göteborg eller Alingsås. Valet står mellan Alingsås-Floda, 15 kilometer, eller Göteborg-Floda, 25 kilometer.

I båda fallen skulle det, enligt Trafikverket, efter utbyggnad bli möjligt att köra kvartstrafik med Alingsåspendeln.

Minst fem miljarder

Med tanke på tidigare års stundtals stormiga debatter blir då förstås den stora frågan var de nya spåren ska byggas – utmed den befintliga tvåspåriga järnvägen eller i en helt ny sträckning. Trafikverket lämnar den frågan öppen tills vidare, men säger ändå att delen Aspen-Kåhög är särskilt känslig ur landskapssynpunkt och att nya spår inte bör gå parallellt med befintliga där.

I studien konstateras också att påverkan på tågtrafiken under byggtiden blir större om man drar spåren intill de nuvarande. Dessutom blir det dyrt att passera genom samhällen.

Å andra sidan måste nya sträckningar till stora delar byggas i tunnlar och det kostar också mycket pengar.

Trafikverket anger att en första etapp mellan Alingsås och Floda skulle kosta 5-6 miljarder kronor medan Göteborg-Floda skulle kosta 8-10 miljarder.

Kanske bara utredning

Närmast, under 2016 och 2017, ska Trafikverket väga den här utbyggnaden mot andra angelägna järnvägsprojekt i landet. Om man väljer att prioritera nya spår Göteborg-Alingsås tas det med i förslaget till den nya nationella trafikplanen som regeringen ska besluta om 2018.

– Vi hoppas få in nya spår där, säger Bengt Rydhed.

Den nya planen ska omfatta tiden till och med 2029. Om det här projektet finns med är det ändå osäkert om förslaget blir att verkligen bygga de nya spåren till dess. Kanske nöjer sig Trafikverket och regeringen med att sätta igång en järnvägsutredning.

6 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. I brist på vettiga argument söker somliga att medvetet missförstå enkel och lättbegriplig text sannolikt med avsikt att reducera sina egna frustrationer.

  • Nu var det nog du som missförstod…. jag läste din text och tänkte att … ja varför inte? Jag har inte en susning om vem du är eller vilken finansiell kapacitet du förfogar över. Det var faktiskt en ärlig och lite nyfiken kommentar från mig.
   Sorry! No ofense at all!! 🙁

 2. Jag vill nämna att jag i flera fall delar ”Göran Holmbergs” åsikter. Skillnader i synsätt är dock stimulerande och beror gissningsvis bland annat på olika bakgrund i Lerum. Jag är relativt nyinflyttad och har inga känslomässiga bindningar till kommunen eller dess invånare och bedömer Lerum och dess egenheter i förhållande till andra samhällen. Jag valde Lerum, som en av mina drygt 15 boplatser inom och utom Sverige, huvudsakligen på grund av kommunens spridda låghusbebyggelse i vacker natur som jag givetvis hoppas består i många år till.

  • Imponerad! 15 boplatser…låter kostsamt.
   Hur många dagar per år är Lerum din uppehållsort?
   Jag har bott på 19 olika ställen, men aldrig mer än 2 samtidigt (vid överlappning).
   1983 slog vi ner bopålarna för gott … i Lerum.
   En gång i forntiden hade vi som mål att pensionera oss i Alingsås – en gemytlig stad.

 3. Men snälla nån. Inte ännu en dyr, onödig utredning. Besluta direkt om att komplettera nuvarande järnväg med två spår till och sätt igång och bygg. Om någon enstaka gnäller om störningar får dom vända till de knäppa politiker, kommuntjänstemän och fastighetsägare som medvetet och cyniskt byggt alldeles för nära en stambana som varit väl känd i mer än 150 år. Sluta snacka – Bygg ut befintlig järnväg – NU!

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det