Foto: Per Anger
KARTLÄGGNING. Risken för skred längs med Säveån kartläggs. I slutet av året beräknas arbetet vara klart.

Säveåns skredrisker kartläggs

Lerum

Klimatförändringarna kommer i framtiden att leda till mer nederbörd, och därigenom ge större risk för skred längs vattendrag.
Nu kartläggs skredriskerna längs Säveån. I slutet av året ska arbetet vara klart.

I framtiden tros klimatförändringarna leda till större mängder nederbörd. Det leder i sin tur till ökad risk för skred vid flera stora vattendrag. För att säkra framtida boenden och verksamheter i dessa områden har SGI, Statens geotekniska institut, inlett ett arbete med att kartlägga skredriskerna längs bland annat Säveån.

– Kartläggningen av skredrisker görs bland annat för att ge kommunerna underlag i klimatanpassningsarbetet, säger Karin Odén, uppdragsledare hos SGI.

Säveån prioriterad

I en SGI-rapport från 2013 pekades ett antal prioriterade vattendrag ut, varav Säveån är ett.

– Samhällsbehovet av ett karteringsunderlag i dessa områden bedöms vara stort. För samtliga områden som identifierades gäller att skred har förekommit i betydande omfattning fram till i dag, att konsekvenserna av skred kan bli stora för samhället och att flera kommuner är berörda, säger Karin Odén och fortsätter:

– För de flesta områden gäller också att klimatförändringarna förväntas öka risken för skred märkbart.

Längs med Säveån finns såväl industrier, som bebyggelse och kommunal verksamhet. Dessutom finns viktig infrastruktur i form av E20 och Västra Stambanan.

Sannolikheten för skred ska beräknas både för dagens klimat och för ett framtida klimat år 2100. Samtidigt pågår en analys av vilka konsekvenser ett eventuellt skred kan få för boende och verksamheter längs med ån. Det arbetet görs i samarbete med de berörda kommunerna.

Det är en rejäl bit av Säveån som ska kartläggas: från Säve-långens utlopp i Floda, genom hela Lerums kommun och Partille kommun och fram till mynningen i Göta älv i Göteborgs kommun. Utredningsområdet är tre mil långt, vilket innebär totalt sex mil strandlinje längs med ån.

Arbetet inleddes redan hösten 2013 med insamling av geotekniskt underlag och bottenmätningar i ån. Nu går arbetet in i en ny fas med bland annat en genomgång och analys av kommunernas tidigare geotekniska undersökningar.

– Nästa steg är att göra kompletterande geotekniska fält- och laboratorieundersökningar nu under våren 2016. Slutligen återstår att göra sannolikhetsberäkningar av stabiliteten samt skredriskanalysen, det vill säga att kombinera sannolikheten för skred med konsekvensen av skred utmed hela utredningsområdet, säger Karin Odén.

Heltäckande karta

Arbetet ska leda fram till en heltäckande skredriskkarta som även ska visa klimatförändringens påverkan på skredrisken.

– Om allt löper på som det ska beräknas allt arbete vara klart i slutet av året, säger Karin Odén.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det