• Foto: Daniel Elfvelin
  Hinder att passera. Stefan Larsson står på den vägbro som utgör krönet på dammen och är det hinder som fiskarna ska kunna ta sig förbi.
 • Foto: Daniel Elfvelin
  Området. På vänster sida om ån ligger kraftverket, runt vilken fiskvägen ska dras enligt det föreslagna alternativet. Till höger ligger grynkvarnen och närmast i bilden den ränna som Stefan Larsson vill göra till en temporär fiskväg.

Ny fiskväg nödvändig men för dyr

Stenkullen

En naturlik fiskväg i samma stil som i Hedefors planeras nu även i Hillefors. Men Lerum Fjärrvärme, som ansvarar för omlöpet, anser att den beräknade kostnaden på sju miljoner kronor är för hög och ska nu försöka hitta en enklare och billigare lösning.

När fiskvägen förbi Hedefors öppnade 2013 fick fiskarna ytterligare cirka 2,5 kilometer lekområde fram till Hillefors grynkvarn, kraftverk och damm, där de inte kommer längre. Kraftverket är ett hinder för all vandrande fisk, där de mest värdefulla arterna anses vara lax, öring och ål.

Enligt en vattendom från 1997 är kraftverkets ägare, Lerum Fjärrvärme, skyldig att inrätta en fiskväg när länsstyrelsen kräver detta. Och när fiskarna nu kan ta sig fram till Hillefors är det just ett sådant krav som länsstyrelsen kommit med.

I processen finns flera aspekter och intressenter att ta hänsyn till och förra veckan deltog representanter från Lerum Fjärrvärme, länsstyrelsen, Lerums naturskyddsförening, Sävelångens fiskevårdsförening och Hillefors grynkvarns museiförening på ett möte. Diskussionerna gällde förslag som Lerum Fjärrvärme tagit fram med hjälp av en konsultfirma. Det alternativ som energibolaget förordar är en naturlik fiskväg. Enligt skissen startar den innan kraftstationen och slutar cirka 120 meter längre fram, på andra sidan den vägbro som utgör dammens krön.

Minst dåliga

– Det är viktigt med en lösning som alla är beredda att acceptera och det här är det alternativet som alla inblandade parter tycker är det bästa, eller jag kanske ska säga det minst dåliga, alternativet. Det inkräktar inte på kulturminnet (grynkvarnen) och liknar en naturlig bäckfåra, likt den i Hedefors, säger Håkan Danielsson, vd på Lerum Fjärrvärme.

När du säger minst dåliga, menar du då att det är omöjligt att inte göra ingrepp i naturen?

– Så är det och så tycker vi att det är för dyrt. Vi skulle vilja krympa ner kostnaderna och ingreppen på marken.

De olika förslagen beräknas kosta mellan cirka fem och drygt sju miljoner kronor. Alternativet som ligger närmast till hands är det dyraste, men siffrorna är osäkra och för en mer precis beräkning krävs en mer noggrann utredning.

– Men oavsett indikerar det på stora belopp och jag tror inte att någon vill lägga ner så mycket pengar, oavsett vem som betalar, säger Håkan Danielsson.

Enligt den gällande vattendomen är det ni som ägare som ska stå för kostnaderna. Är det då inte självklart att det är ni som ska betala?

– Vi ska stå för kostnaderna, men inte om det är orimliga kostnader. Det finns andra aspekter som också spelar in. Det är ett litet kraftverk som inte genererar så mycket pengar. Som jag förstått det så är även staten intresserad av att det blir en fiskväg här, säger Håkan Danielsson.

Troligtvis blir bygget därför ett samprojekt mellan Lerum Fjärrvärme och länsstyrelsen.

– Bollen ligger hos oss två nu, kanske lite mer hos oss, och nu får vi vrida och vända på det här. Förhoppningen är att vi ska kunna göra det betydligt enklare, samtidigt som alla ändå ska bli nöjda.

Alternativet från konsulten ses alltså inte som någon färdig lösning, utan en utgångspunkt i den fortsatta processen. Hur mycket billigare det kan tänkas bli kan Håkan Danielsson inte svara på i dagsläget, inte heller när det finns ett spikat förslag att arbeta efter.

– Det finns ingen deadline, men om några månader tror jag att vi har något mer konkret att gå efter.

Så snart som möjligt

En som följer processen med stort intresse är Stefan Larsson, som företräder både Naturskyddsföreningen i Lerum, Sävelångens fiskevårdsområdesförening samt Aspen Fiskevårdsområdesförening. Han tycker att det är viktigt att så snart som möjligt skapa en möjlighet för fiskarna att ta sig förbi Hillefors, och därmed få ytterligare cirka fyra kilometer lekområde.

– På sikt tycker jag att förslaget är bra, det omlöp som finns i Hedefors har visat sig fungera väldigt väl. Men in-nan något sker så vill man använda sig av många hängslen och livremmar, vilket gör att det kanske dröjer fem år in-nan vi har en fiskväg, säger Stefan Larsson.

Utnyttja kvarnrännan

Han har därför inte gett upp idén som han presenterade i LT i höstas, att temporärt utnyttja kvarnrännan. Enligt Stefan Larsson skulle nödvändiga åtgärder kunna göras för små kostnader utan stora ingrepp på den kulturminnesskyddade byggnaden.

– Då skulle vi kunna ha fiskar som vandrar förbi Hillefors till nästa leksäsong, eller till och med den här säsongen. Det är fullt rimligt.

Birgitta Walldenborg, som företrädde Hillefors grynkvarns museiförening på mötet, vill inte kommentera Stefan Larssons förslag.

– Det var ingenting vi diskuterade alls, så det är ingenting jag kan ta ställning till.

I övrigt är hon nöjd över att kvarnen blir kvar, då ingreppen med allra största sannolikhet kommer att göras på andra sidan ån.

– Då berör det inte oss, konstaterar hon.

3 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Gryaab-tunnel kostade ju tydligen 7 miljoner mindre än beräknat och här saknas det 7 miljoner. Kan ju vara en ide´att använda de pengarna här?

 2. Märkligt uttalande av Birgitta Waldenborg, hon vet mycket väl att det finns ett alternativ där alla intressen kan få sin del till mycket lägre kostnader.

  Det är samarbete som gäller om man skall kunna åstadkomma något konkret. Stefan Larssons lösning gynnar både ål, lax, Grynkvarnen och kraftverket förstår inte att hon inte inser det.
  Hoppas övriga i kvarnföreningens styrelse har en mer öppen attityd till samarbete.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det