Västra Stambanan

Debatt

Mycket talar för att Västra Stambanan kommer att byggas ut med två nya spår mellan Göteborg och Alingsås. Dessutom i en ny sträckning, utanför tätorterna i Partille och Lerum.

I den statliga infrastrukturplaneringen som nu pågår finns en rejäl samsyn från flera viktiga parter/intressenter – Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Stambanekommunerna – om vikten och prioriteringen av detta projekt. Riksdagen fattar beslut om infrainvesteringarna, för perioden 2018-2029, under våren 2018. Därefter startar planering och byggande och prognosen är att projektet kan byggas under planperioden, det vill säga färdigt senast 2029.

Utbyggnadsordningen – inifrån och ut – innebär att projektets första delsträcka lokaliseras i en tunnel från Sävedalen/Mellby till en punkt på stambanan öster om Floda, i Håvared. Denna spårdragning är rak, en kilometer kortare, och gör det möjligt att köra i betydligt högre hastigheter. Restiden för fjärrtågen, X2000, kan minskas rejält, sju till åtta minuter. Den fortsatta dragningen från Floda, Håvared, mot Alingsås blir sannolikt ”parallell” med nuvarande bana, man måste ju ta sig förbi den trånga passagen i Norsesund.

Som sagt, äntligen finns en samsyn och vilja att genomföra ett ”riktigt projekt”. En bidragande orsak till detta är ”Lerums” starka engagemang i frågan. Inte minst vill jag lyfta fram den roll som Järnvägsföreningen – en aktiv och kompetent tankesmedja – har spelat. Föreningen har, i dialog med Banverket/Trafikverket, kommunerna och publikt, levererat angelägen och relevant ”sparring”. Nu kör vi.

Lennart Wassenius (C)
Ordförande i kommunfullmäktige
och vice ordförande i stambanegruppen

2 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Det är ju helt osannolikt att man kan ha två järnvägssträckningar genom Lerum, om ”utotopistiernas” förslag skulle genomföras blir det sannolikt bara en lokaltågstation vid Hultet för alla pendlare från Lerum, Stenkullen och Floda. Hur bra är det?

    Ett råd till Järnvägsföreningen och Lennart Wassenius – sluta att försena 4-spårslösningen genom Lerums Centrum med era orealistiga förslag!

    Enda lösningen är att kräva av Banverket att de två nya spåren tillsammans med de befintliga inte ökar bullret och vibrationerna i centrala Lerum, Stenkullen och Floda, detta är fullt tekniskt möjligt med modern teknik.

  2. Äntligen en politiker som lovar en tunnel hela sträckningen! För det blir väl inget schakt någonstans eller spår som går ovan mark Lennart?

    Kommer garanterat inte få något svar så jag antar att du inte vet…

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det