• Utredande. Anders Bokvist utför den geotekniska undersökningen, som Jacob Ardenfors och Roland Bengtsson spänt väntar på att se resultatet av. Foto: Carina Svensson

Vill bygga ny hall

Floda

Floda Nova Sportcenter vill bygga en ny multisporthall intill den befintliga hallen.
För att klargöra förutsättningarna bekostar föreningen en geoteknisk undersökning på kommunens mark.

Det är alltså Lerums kommun som äger den aktuella marken intill Novahallen, på kortsidan mot motorvägen. Idag är det en grusplan där.

Det är styrelsen för Floda Nova Sportcenter, FNSC, som har beslutat att finansiera den geotekniska undersökningen, som väntas kosta 50 000 till 60 000 kronor. Syftet är att göra processen fram till en eventuell byggnation kortare.

– Vi ville underlätta kommunens arbete genom att undersöka om det finns förutsättningar för att kunna bygga en hall till en rimlig kostnad, förklarar styrelsens ordförande Roland Bengtsson.

Det är Anders Bokvist från Bohusgeo, som har ramavtal med Lerums kommun, som gör undersökningen. Han borrar ner till den förmodade berggrunden på ett antal ställen i marken, han säger förmodade eftersom det skulle kunna vara en stor sten. På alla punkter ligger den förmodade berggrunden åtta till tolv meter under markytan.

Anders Bokvist borrar med en liten borr. Under borrningen tas data in, och denna lagras i en dator. Datan skickas sedan till handläggare på Bohusgeo, som bland annat tittar på om det är sand eller lera i marken, och i så fall vilken typ av lera.

När undersökningen är klar ska Floda Novas styrelse presentera resultatet för kommunpolitikerna. Förhoppningen är att beslutsprocessen ska gå snabbare när man har förutsättningarna tillräckligt klart uträknade.

– Oavsett om det blir någon multisporthall eller inte så är undersökningen bra att göra, säger Roland Bengtsson.

Föreningen har dock stor förhoppning om att det kommer att byggas.

– Alla partier har sagt ja, men det har inte kommit något beslut ännu.

– Vi tycker att förutsättningarna borde vara goda eftersom vi klarar att driva hallen vi har nu så bra, tillägger Jacob Ardenfors.

Kostnaden för att bygga multisporthallen beräknar Roland Bengtsson till 25 till 30 miljoner kronor. Föreningen har tagit fram ritningar på en byggnad.

Om inte kommunen bygger den nya hallen så kommer den inte att byggas.

– Vi har ingen möjlighet att finansiera om inte kommunen är med på det, säger Roland Bengtsson.

Hallbolaget Floda Nova Sportcenter, FNSC, bildades 2004 för att driva Novahallen. Bolaget ägs av:

Nääs och company 50 procent

Föreningen Floda Nova 10 procent

Floda missionskyrka 10 procent

Öijared 10 procent

Montessoriskolan 10 procent

Floda Innebandyklubb, IBK, 10 procent

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher