Vad är entreprenöriellt lärande?

Debatt

I skolan har vi arbetat med att utveckla elevernas motivation, självständighet, kreativitet, samarbetsförmåga och mod i alla år. Det vill säga: vi har arbetat med att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor utan att kalla det just så. Det som nu av många anses vara ”den moderna undervisningen” har alltså väldigt många likheter med det som anses vara den ”traditionella undervisningen”, men skiljer sig också på flera sätt. Jag förtydligar:

Traditionell undervisning: lära av läraren VS Modern undervisning: lära av varandra.
Traditionell: passiv lyssnare VS Modern: lära genom att göra.
Traditionell: inlärning genom teori VS Modern: inlärning genom erfarenhet.
Traditionell: frukta misstag VS Modern: lära av misstag.

Entreprenöriellt lärande, EL, är ett förhållningssätt, inte en metod. Det är ingen ond kraft som kommer att förstöra våra barn. Vi är ålagda att arbeta Entreprenöriellt, det är inget man kan bestämma sig för ”att inte hänga med på”. På vissa skolor märks EL-arbetet tydligare än på andra, och vi som arbetar med era barn gör på olika sätt när vi lär ut. Vi är olika. Det som förenar oss som arbetar i skolan är viljan att vägleda, förändra och förbättra samt självklart den didaktiska kunskapen, nyfikenheten och inte minst läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11.

Hur kan vi bli tydligare?
Vi ska arbeta med verklighetsförankrad och ämnesöverskridande undervisning samt utveckla elevers entreprenöriella förmågor, så att de så småningom kan gå ut i arbetslivet och bli entreprenörer.
Jag hävdar att det då måste finnas en tydlig röd tråd att följa. Det måste finnas en definition av begreppet EL som alla inom skolan känner till och arbetar efter. Då kan vi lärare lättare förhålla oss till det samt informera och förmedla detta till såväl elever som vårdnadshavare.

Vi behöver också klargöra att alla olikheter är en tillgång och nödvändiga i alla former av gruppkonstellationer. Därmed anser jag att egenskaper som lyhördhet, ödmjukhet, organisationsförmåga, empati och liknande bör skrivas in i Lgr 11 bland övriga förmågor att utveckla.

Enligt en artikel i Lärarnas nyheter, 12-03-02, ska det entreprenöriella lärandet löpa som en röd tråd genom undervisningen. Enligt flera skolforskare saknas den röda tråden på grund av att begreppet EL är tolkningsbart. Det råder brist på en entydig definition av begreppet samt brist på forskning kring området EL, enligt Eva Leffler, doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete nummer åtta, 2006.
Hon pekar på möjliga forskningsområden:

 • Sker det en verklig och tydlig utveckling av entreprenöriella egenskaper hos eleverna?
 • Hur mycket hänger på elevens egen motivation?
 • Blir omotiverade elever mer motiverade genom EL?
 • Finns det några negativa konsekvenser av att arbeta med EL?
 • Jag spinner vidare på den sista punkten:
  Egenskaper/färdigheter som inte anses vara entreprenöriella, såsom exempelvis omhändertagande, ödmjukhet, avsaknad av ledaregenskaper med mera, ställs direkt mot det som anses vara ”rätt egenskaper” för EL.
 • Allmänheten/föräldrar saknar kunskap om vad EL innebär.
 • Allmänheten/föräldrar saknar kunskap om hur lärarnas uppdrag har förändrats med tiden.
 • Avsaknad av samsyn mellan skolpolitiker/skolledare/lärare.
 • Avsaknad av samsyn mellan ledande politiker och oppositionen.

Kanske har du blivit lite klokare vad gäller begreppet entreprenöriellt lärande. Kanske kan du nu se såväl fördelar som nackdelar och lättare veta vad du ska fråga efter. Ställ krav på våra skolchefer; på samsyn, information, transparens, kommunikation och tydlighet. Det saknas i sektor lärande i Lerums kommun.

Petra Roman
grundskollärare och förälder

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det