Stenkullens Kyrka – tack för tiden som var

Debatt

Det är ju flera nyheter på gång i Lerums församlingen och en är, enligt församlingens nya kommunikatör, att Stenkullens kyrka skall tas ur bruk och avsakraliseras i samband med gudstjänsten nu på söndag.
Detta är dock ingen nyhet för dem som följt utvecklingen sedan församlingens arbete med omorganisation och översyn av det så kallade fastighetsbeståndet tog fart då förutsättningarna ändrades radikalt strax efter förra kyrkovalet.

Långt innan det formella beslutet togs om avveckling av Stenkullens Kyrka har det i praktiken skett en systematisk ”nedmontering” av kyrkan och verksamheten efter det att man konstaterade att ventilationen inte uppfyller de skärpta normerna (juli 2014) och att det skulle kosta en halv miljon att renovera detta.
Efter detta har kyrkan stått tom, tömts på inventarier och använts som korttidsboende för ensamkommande flyktingbarn en kortare period och nu är renoveringsbehovet tydligen 6,5 miljoner.

Huruvida beslutet att stänga kyrkan var rätt utifrån ekonomiska, verksamhets- och resursmässiga aspekter får framtiden utvisa men detta har, enligt min mening, skett på ett sätt som visat på brister i respekt, omtanke och förståelse för såväl personal, ideellt arbetande och övriga församlingsmedlemmar som känt särskilt för Stenkullens kyrka.

Förutsättningarna för församlingen att driva kyrklig verksamhet vidare här finns ju inte längre och dessutom har ju personalen, som på ett så förtjänstfullt och engagerat sätt drivit och utvecklat verksamheten i Stenkullen, av olika skäl lämnat församlingen.

En avsakraliserering är ju självklart ett riktigt beslut och konsekvens av detta. Det är väl bara att hoppas, när stiftsprosten med följe gjort sitt på söndag och berövat byggnaden sin kyrkliga status är det kanske en tröst att det är i människan, och inte i väggar och tak, det heliga bor och att det kanske blir någon annan verksamhet som präglas av gemenskap, glädje och omtanke för Stenkullenbor och andra i lokalerna.
Jag, och jag tar mig friheten att göra mig till talesperson för många som varit engagerade i Stenkullens kyrka, vill rikta ett stort tack till personal och övriga som bidragit till att Stenkullen kyrka fått betyda så mycket för så många.
”Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset; och likväl föll det icke omkull, eftersom det var grundat på hälleberget.” (Matt: 7).

Jan Carlson,
Stenkullen

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det